Dopuszczalność badania trzeźwości u pracowników zgodnie z ostatnimi zmianami Kodeksu pracy

Bezpieczeństwo budynku

Możliwość badania trzeźwości u pracowników, a w szczególności kontroli prewencyjnej w kierunku trzeźwości, była postulowana przez środowiska pracodawców od dłuższego czasu, w szczególności dotyczyło to branży budowlanej, transportowej i przemysłu ciężkiego.

Jak było do tej pory?

W szczególności dyskusja rozgorzała po wejściu w życie RODO – unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych[1]. RODO zobowiązuje pracodawców, czyli administratorów danych osobowych, w tym danych pracowniczych, do spełniania przesłanki legalności zbierania i wykorzystywania (przetwarzania) danych osobowych. Legalność wymaga posiadania podstawy prawnej do zbierania danych osobowych.

REKLAMA

Katalog podstaw prawnych jest wąski w odniesieniu do danych wrażliwych, a do takich zaliczane są informacje o zdrowiu, czyli m.in. pozostawaniu pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. W przypadku kontroli prewencyjnej takiego konkretnego przepisu dozwalającego na gromadzenie danych pracowników o spożyciu alkoholu nie było. Z mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi[2] możliwe było przeprowadzenie badania w sytuacji wystąpienia oznak spożycia,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy