Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

12 marca 2019

NR 206 (Marzec 2019)

Monitoring a regulamin i RODO

0 11

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące zagadnienie: we wspólnocie mieszkaniowej zainstalowany został monitoring wizyjny jeszcze przed wprowadzeniem RODO, a więc nie ma jeszcze regulaminu. Lokator żąda od wspólnoty udostępnienia nagrania ze zdarzenia z jego udziałem na terenie należącym do wspólnoty (upadek). Czy wspólnota ma obowiązek udostępnić takie nagranie?

Przetwarzanie danych

Monitoring jest formą przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien podlegać szczególnej weryfikacji przez administratora. Stosowanie monitoringu jako formy nadzoru nad osobami, których dane dotyczą, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych wszystkich obserwowanych osób. Należy mieć na uwadze, że przetwarzanie szczególnych kategorii danych wiąże się z koniecznością wypełnienia dodatkowych gwarancji ich ochrony ujętych w art. 9 ust. 2 i art. 10. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz szczegółowych przepisach krajowych.

ważne!

Monitoring jest formą przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien podlegać szczególnej weryfikacji przez administratora. 

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez monitoring

Odnosząc się do zakresu danych osobowych przetwarzanych przez monitoring, właściwym jest wskazywanie w szczególności wizerunków, cech szczególnych osób i numerów identyfikacyjnych (np. numery tablic rejestracyjnych i numerów bocznych pojazdów). Przetwarzaniem danych osobowych w przypadku monitoringu będą operacje polegające w szczególności na zapisywaniu, przeglądaniu, udostępnianiu i usuwaniu nagrań zarejestrowanych zdarzeń i osób niezależnie od charakteru nośnika, na którym są przechowywane. Przetwarzanie danych zwykłych może się odbywać jedynie po spełnieniu jednego z warunków określonych w art. 6, a w przypadku danych wrażliwych w art. 9 i 10 RODO. Jeśli istnieją przesłanki uzasadniające stosowanie monitoringu – administrator musi spełnić szereg obowiązków, aby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami prawa.

ważne!

Przetwarzaniem danych osobowych w przypadku monitoringu będą operacje polegające w szczególności na zapisywaniu, przeglądaniu, udostępnianiu i usuwaniu nagrań zarejestrowanych zdarzeń i osób niezależnie od charakteru nośnika, na którym są przechowywane. 

Kiedy i w jaki sposób można stosować monitoring?

Mimo obecnie panującej „histerii” w związku z RODO, utworzenie monitoringu na terenie wspólnoty mieszkaniowej od lat podlegało zasadom wynikającym z różnych dziedzin prawa. Przede wszystkim monitoring może być stosowany z uwagi na ważny cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na danym terenie. Ukierunkowanie monitoringu na zachowanie b...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy