Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

12 marca 2019

NR 206 (Marzec 2019)

Zbieranie podpisów w kontekście RODO

461

Jak wygląda indywidualne zbierania podpisów pod uchwałami wspólnoty mieszkaniowej w kontekście naruszenia przepisów RODO? Na listach do podpisania jest imię, nazwisko i adres

Dokumenty o charakterze decyzyjnym

Przepisy nie narzucają wspólnotom mieszkaniowym, jak ma wyglądać uchwała ani jakie dokumenty mają jej towarzyszyć. Zatem każdy dokument o charakterze decyzyjnym, na którym zarząd, na zebraniu lub w drodze indywidualnego zbierania głosów, zebrał podpisy właścicieli, których udziały łącznie przekraczają połowę wszystkich udziałów we wspólnocie mieszkaniowej, może być potraktowany jako podjęta uchwała właścicieli lokali. W celu ułatwienia liczenia głosów oraz orientacji, kto głosował, a kto jeszcze nie, zamiast podpisów pod uchwałą wspólnoty mieszkaniowe stosują listy do głosowania. Mają one z reguły postać tabeli z rubrykami na imię i nazwisko właściciela, numeru lokalu i wysokość udziału oraz rubryki „za” i „przeciw”, w których właściciel umieszcza swój podpis. W celu uniknięcia posądzeń o fałszerstwo, lista do głosowania powinna stanowić integralną część uchwały. Jeżeli jest to możliwe, powinna znajdować się na jednej kartce wraz z treścią uchwały lub gdy nie jest to możliwe, powinna stanowić kilka ponumerowanych spiętych kartek opatrzonych u góry numerem uchwały i jej nazwą.

Zbieranie głosów

Przepisy ustawy o własności lokali nie precyzują też, w jaki sposób ma się odbywać zbieranie głosów – czy to na zebraniu, czy w drodze indywidualnego zbierania głosów. Ustawodawca pozostawił to praktyce lub wewnętrznym uregulowaniom wspólnoty mieszkaniowej. Zasady podejmowania uchwał w drodze indywidualnego ich zbierania, w tym termin, w jakim są zbierane, wspólnota mieszkaniowa może doprecyzować

UWAGA!

Sam sposób zbieranie głosów przez zarząd nie został w przepisach określony, zatem można uznać, że jest to każda nienaruszająca prawa forma działania, zmierzająca do umożliwienia właścicielowi oddania głosu. 

w regulaminie (uchwała) i wówczas zarząd będzie tymi postanowieniami zobligowany. W przypadku braku takich postanowień wprawdzie ustawa o własności lokali nie określa terminu, w jakim zarząd ma zbierać głosy w drodze indywidualnego ich zbierania, ale nie może tego robić w nieskończoność. Przepis posługuje się bowiem sformułowaniem „zbierania głosów”, zatem wymaga aktywności zarządu określonego planu postępowania, określenia terminu zakończenia zbierania. Nie można więc uznać za właściwe przyjęcie przez zarząd biernej postawy polegającej na „położeniu uchwały na stole” i czekaniu miesiącami do skutku, aż właściciele wypowiedzą się w sprawie. Głosowanie takie nie powinno trwać bowiem dłużej niż miesiąc, góra dwa. Sam sposób zbierania głosów przez zarząd nie został w przepisach określony, zatem można uznać, że jest to każda nienaruszająca prawa forma działania, zmierzająca do umożliwienia właścicielowi oddania głosu. Z reguły podjęcie uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów polega na tym, że zarząd przygotowuje treść uchwały wraz z listą do głosowania, a następnie członkowie zarządu chodzą „od drzwi do drzwi”, tłumaczą właścicielom treść uchwały i okoliczności sprawy oraz zbierają głosy pod uchwałą. Jest to najbardziej efektywny sposób zbierania głosów, który bardzo często umożliwia podjęcie uchwały w ciągu jednego dnia. Zarząd może też zostawić kartę do głosowania wraz z treścią uchwały poszczególnym właścicielom, aby ci mieli możliwość przemyślenia sytuacji. Wówczas kolportaż dokumentów może odbywać się zarówno poprzez chodzenie „od drzwi do drzwi” i ich zostawianie, jak i zostawianie dokumentów w skrzynce na listy, z prośbą o odniesienie podpisanej karty do głosowania i oddania jej członkom zarządu. We wspólnotach mieszkaniowych złożonych z właścicieli, którzy mieszkania kupili w ramach inwestycji na wynajem, a sami mieszkają niejednokrotnie w innym mieście czy nawet za granicą, można się też spotkać z głosowaniem korespondencyjnym. Zarząd wysyła pocztą właścicielom treść uchwał z kartami do głosowania, a ci podpisują je i odsyłają zarządowi. Najmniej skuteczną metodą, niestety nie tak rzadko stosowaną przez zarządy, jest zupełnie bierna postawa polegająca na powiadomieniu właścicieli o głosowaniu i oczekiwaniu, aż właściciele sami przyjdą do zarządu i zagłosują za uchwałą. Nie można jej zarzucić sprzeczności z prawem, ale będzie ona z reguły nieefektywna i nie prowadząca do skutecznego przeprowadzenia głosowania. Taką metodę zbierania głosów powinno stosować się tylko we wspólnotach, gdzie właściciele są bardzo zdyscyplinowani i można liczyć na to, że powiadomieni o potrzebie głosowania w większości w ciągu kilku tygodni sami przyjdą i oddadzą głos. Najlepszym wyjściem będzie stosowanie sytemu mieszanego. Członkowie zarządu znają przecież mieszkańców, więc wiedzą, że właściciele 11, 12 15, 18 i 19 to emeryci z reguły przebywający w domu, mile nastawieni do innych ludzi, zatem trzeba do nich podejść, wyjaśnić treść uchwały i odebrać głos. Pan spod 1 i panie spod 4 i 5 już poprzednio byli niezadowoleni z wizyty członka zarządu, więc do nich lepiej włożyć w drzwi lub wrzucić do skrzynki zawiadomienie i czekać, aż pojawią się w celu oddania głosu, po pewnym czasie ponowić zawiadomienie, a w ostateczności podejść osobiście i umówić się na spotkanie lub umówić się na nie telefonicznie itd. itd. Wybór metody zbierania głosów, w przypadku braku zasad określonych w regulaminie, należy do zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd, wybierając metodę zbierania głosów, powinien przede wszystkim kierować się efektywnością i wybrać metodę, która doprowadzi do szybkiego wypowiedzenia się właścicieli w kwestii uchwały w danej wspólnocie mieszkaniowej. Ludzie są różni, a członkowie zarządu znając mieszkańców swojego bloku, mogą stosować różne metody zbierania głosów w stosunku do różnych mieszkańców. Należy tak postępować, aby w ciągu miesiąca czy dwóch w danej wspólnocie uzyskać rozstrzygnięcie co do danej uchwały.

UWAGA!

Wybór metody zbierania głosów, w przypadku braku zasad określonych w regulaminie, należy do zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd, wybierając metodę zbierania głosów, powinien przede wszystkim kierować się efektywnością i wybrać metodę, która doprowadzi do szybkiego wypowiedzenia się właścicieli w kwestii uchwały w danej wspólnocie mieszkaniowej. 

RODO a zbieranie głosów

Rozporządzen...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy