Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

17 września 2018

NR 199 (Wrzesień 2018)

Regulamin monitoringu

0 274

Co musi zawierać regulamin monitoringu na terenie wspólnoty mieszkaniowej?

Problem monitoringu wizyjnego niejednokrotnie był już akcentowany w debacie publicznej. Prowadzona w tej materii ożywiona dyskusja wynika z faktu, że nagranie monitoringu wizyjnego służy utrwalaniu wizerunków osób postronnych, często na bardzo dużą skalę. Taki wizerunek z kolei traktować należy w dwóch kategoriach, z których obie są kategoriami prawnie chronionymi:

  •     wizerunek stanowi dobro osobiste, chronione na gruncie prawa cywilnego,
  •     wizerunek najczęściej stanowi dane osobowe, podlegające ochronie na gruncie prawa publicznego, przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Uwaga!

W związku z brakiem ustawy szczególnej regulującej działania w zakresie monitoringu wizyjnego zastosowanie znajdują bardziej ogólne regulacje z zakresu ochrony danych osobowych. Wcześniej była to Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Aktualnie zastosowanie znajdują przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku. 

Monitoring wizyjny w obowiązujących przepisach

Pomimo tego, iż kwestia monitoringu wizyjnego odnosi się do tych dwóch niezwykle istotnych kwestii to w dalszym ciągu brakuje odpowiednich regulacji prawnych, które wprost i w sposób ogólny odnoszą się do zasad korzystania z tego narzędzia. Było to przedmiotem wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym Rzecznik wskazywał na konieczność przygotowania przepisów na poziomie ustawowym uregulowanych zasadami korzystania z takiego monitoringu. Odpowiednie regulacje znajdują się bowiem jedynie w ustawach odnoszących się do służb. Rozwiązania prawne w tym zakresie znajdują się na przykład w Ustawie o policji czy Ustawie o organizacji imprez masowych. W związku z brakiem ustawy szczególnej regulującej działania w zakresie monitoringu wizyjnego zastosowanie znajdują bardziej ogólne regulacje z zakresu ochrony danych osobowych. Wcześniej była to Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sier-pnia 1997 roku. Aktualnie zastosowanie znajdują przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku. Taki stan rzeczy zapewne się utrzyma, o ile nie zostaną uchwalone nowe przepisy.

Uwaga!

Automatycznie podmiot obsługujący monitoring musi przestrzegać wszystkich obowiązków właściwych administratorowi danych osobowych i w tym zakresie będzie podlegał kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aspekty pra

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy