Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zagadnienia budowlane

4 lipca 2019

NR 127 (Lipiec 2019)

Szybki remont

275

Właściciel w dużej wspólnocie zakupił lokal i rozpoczął remont. W trakcie prac zlecił wykonanie opinii stanu technicznego instalacji, która przechodzi w jego lokalu i należy do wspólnoty mieszkaniowej. Na jej podstawie zwrócił się do zarządu o wymianę rur znajdujących się w jego lokalu. Zarząd twierdzi, że wymaga to podjęcia stosownej uchwały. Nowy właściciel chce jednak, aby zarząd przystąpił do działania, bo zależy mu na czasie (ma umówioną ekipę remontową i chce otworzyć lokal za ok. 2 tygodnie). Zarząd argumentuje, że jeśli nie wystąpiła szkoda, a instalacja nie wymaga natychmiastowych prac naprawczych, to mogą jedynie poddać pod głosowanie uchwałę dotyczącą remontu bądź wymiany starej instalacji. Jak w takim przypadku powinien postąpić zarząd? W załączeniu przedstawiam opinię techniczną przekazaną przez nowego właściciela.
 

Roczny plan gospodarczy


Podstawową zasadą działania wspólnot mieszkaniowych jest to, że swoje wydatki planują one i realizują na podstawie uchwalonego rocznego planu gospodarczego. Ponadto okresem rozliczeniowym we wspólnocie mieszkaniowej jest rok kalendarzowy, po upływie którego – na rocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej – zarząd obowiązany jest złożyć właścicielom lokali roczne sprawozdanie z działalności, rozliczając się też z wykonania planu rocznego. Przedmiotem tego zebrania winna być też ocena pracy zarządu, czyli absolutorium z wykonania zarządu. Jeżeli w 2019 roku pojawia się potrzeba wykonania prac, które nie zostały ujęte w planie gospodarczym na ten rok, to albo w drodze uchwały trzeba zmienić plan gospodarczy na dany rok, albo właściciele lokali w ten sam sposób muszą wyrazić zgodę na wykonanie określonych prac i upoważnić zarząd wspólnoty mieszkaniowej do zawarcia umowy z wykonawcą oraz zdecydować o sposobie finansowania i w ramach posiadanych środków – np. z funduszu remontowego, przez dopłaty czy zwiększenie zaliczek – wspólnota mieszkaniowa będzie musiała zapłacić wykonawcy za wykonane prace remontowe.

POLECAMY

Remonty we wspólnocie


Przygotowanie remontu nieruchomości wspólnej jest jedną z najtrudniejszych spraw we wspólnocie mieszkaniowej, a uchwały w sprawie remontów jednymi z najczęściej uchylanych przez sądy, dlatego warto dołożyć należytej staranności przy ich przygotowywaniu. Zarząd czy zarządca, planując remont budynku, powinien najpierw określić zakres planowanych prac, a następnie na tej podstawie zebrać oferty na wykonanie prac co najmniej od kilku przedsiębiorców – wraz z kosztorysem prac, terminem wykonania i innymi istotnymi informacjami, które znajdą się później w umowie o roboty budowlane. Jeżeli zakres wykonanych prac jest stosunkowo prosty i jedynym wyznacznikiem wyboru oferty jest cena, wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej może dokonać wyboru najtańszej oferty i na tej podstawie opracować projekt uchwały, w której wspólnota mieszkaniowa wyraża zgodę na przeprowadzenie remontu w określonym zakresie, zgodnie z załączonym do uchwały kosztorysem, określa sposób finansowania inwestycji i upoważnia zarząd do zawarcia umowy o roboty budowlane zgodnie z załączonym, ustalonym z przedsiębiorcą projektem umowy. Przy bardziej skomplikowanym zakresie prac, gdzie cena nie jest jedynym wyznacznikiem wyboru oferty, podjęcie uchwały powinno poprzedzać na zebraniu przedstawienie ofert i dyskusja wśród właścicieli lokali na temat wyboru oferty. Jak wynika z orzecznictwa sądowego, za naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną należy uznać podjęcie uchwał dotyczących remontu bez uprzedniego przedstawienia właścicielom lokali szczegółowych informa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy