Obowiązek wymiany liczników kosztów ogrzewania na te z odczytem zdalnym

Aktualności Administrowanie

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw1 nałożony został na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek zastąpienia ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania lub wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej zamontowanych przed dniem wejścia w życie zmian do ustawy Prawo energetyczne2, tj. przed dniem 22 maja 2021 r., urządzeniami posiadającymi funkcję zdalnego odczytu. Ustawodawca przewidział jednocześnie, iż obowiązek, o którym mowa wyżej, musi zostać zrealizowany do dnia 1 stycznia 2027 r.

Zasady rozliczania kosztów ciepła

Co do zasady zgodnie z art. 45a ust. 8 pkt 1 p.e., koszty zakupu ciepła, rozlicza się w części dotyczącej ogrzewania, stosując metody wykorzystujące:

REKLAMA

 • dla lokali mieszkalnych i użytkowych:
  • wskazania ciepłomierzy;
  • wskazania podzielników kosztów ogrzewania;
  • kubaturę lub powierzchnię lokali – wyłącznie w przypadkach, gdy zastosowanie ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania jest technicznie niewykonalne lub nieopłacalne;
 • dla wspólnych części budynku wielolokalowego użytkowanych przez osoby zamieszkujące lokale mieszkalne i korzystające z lokalu użytkowych, niebędące zarazem odbiorcami – powierzchnię lub kubaturę tych części proporcjonalnie do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali.

Z kolei koszty zakupu ciepła w części dotyczącej przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie przez instalację w budynku wielolokalowym rozlicza się, stosując metody wykorzystujące bądź to wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach, bądź też liczbę osób zamieszkałych w lokalu.

Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje przy tym samodzielnie wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku. Wybrana w ten sposób metoda wymaga jej wprowadzenia w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczoneg...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy