Dział: Administrowanie

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dopuszczalność umownej zmiany zasad korzystania z nieruchomości wspólnej

Przepis art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali ma charakter dyspozytywny, a zatem dopuszczalne jest zawarcie między współwłaścicielami umowy o podziale nieruchomości wspólnej, zmieniającej zasady korzystania z tej nieruchomości określone w tym przepisie oraz zasady udziału w pożytkach i przychodach, jak również w podziale wydatków i ciężarów. Podstawę prawną takiej umowy stanowią art. 206 Kodeksu cywilnego i art. 207 Kodeksu cywilnego w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o własności lokali i może być ona zawarta jedynie w odniesieniu do odrębnych pomieszczeń wspólnych, które dadzą się podzielić i z których korzystanie nie łączy się ściśle z korzystaniem z lokalu. Dopuszczalne jest w umowie przekazanie nieruchomości wspólnej podzielonej do korzystania tylko niektórym właścicielom lokali, z wyłączeniem z korzystania pozostałych, za ich zgodą – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Czytaj więcej

Umieszczanie tablic informacyjnych, ogłoszeń czy apeli na terenie nieruchomości wspólnej

Wielokrotnie w praktyce związanej z zarządzaniem czy administrowaniem nieruchomością wspólną zarząd lub zarządca (administrator) staje przed dylematem dopuszczalności umieszczania na terenie nieruchomości wspólnej – w sposób widoczny dla mieszkańców – różnego rodzaju tablic informacyjnych, ogłoszeń, apeli czy plakatów. Dotyczy to zarówno informacji pochodzących od samego zarządu (zarządcy), jak i komunikatów, które chciałyby upowszechnić osoby trzecie (będące członkami wspólnoty mieszkaniowej lub spoza ich grona).

Czytaj więcej

Zmiana w planowaniu przestrzennym – inne warunki zabudowy

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, ruszyła w końcu długo zapowiadana reforma planowania przestrzennego. Zgodnie z zapowiedziami reforma jest daleko idąca, ale nie na tyle, żeby już teraz wprowadzać zmiany nową ustawą. Zdecydowano się na uchwalenie ustawy nowelizującej przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a nie, jak zapowiadano, na PRZYJĘCIE NOWEJ, KTÓRA ZASTĄPI AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCĄ Z perspektywy indywidualnego inwestora wprowadzono istotne zmiany w zakresie bardzo popularnych decyzji o warunkach zabudowy.

Czytaj więcej

Rodzaje obiektów budowlanych a orzecznictwo sądów administracyjnych

Przewodnik po rodzajach inwestycji budowlanych oraz ich kategoryzacji.

Czytaj więcej

Części składowe oraz przynależności lokalu mieszkalnego

Przepisy ustawy o własności lokali[1] posługują się własną definicją pomieszczeń przynależnych, którą należy odróżnić od samego pojęcia części składowych nieruchomości (w tym lokalowej).

Czytaj więcej

Hydraulik czy „kręcirura”

W niniejszym artykule chcę poruszyć temat wykonywania napraw przez osoby, które nie mają odpowiednich kwalifikacji, a przede wszystkim powiedzieć o skutkach wykonywanych przez NIE prac.

Czytaj więcej

Ustanowienie odrębnej własności lokalu przez właściciela nieruchomości dla siebie samego

Przepisy ustawy o własności lokali1 dopuszczają możliwość ustanowienia przez dotychczasowego właściciela nieruchomości wyjściowej (np. dewelopera) odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży nie tylko na rzecz osoby trzeciej, lecz również dla samego siebie. W niniejszym artykule omówiony zostanie sposób takiego wyodrębnienia i jego skutki.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie robót budowlanych przed rozpatrzeniem skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę – na przykładzie orzeczenia NSA

Rozpoczęcie prac budowlanych przed rozstrzygnięciem sprawy ze skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę odbywa się zawsze na wyłączne ryzyko inwestora, który ma świadomość zaskarżenia decyzji i – w razie uwzględnienia odwołania – możliwości jej uchylenia. Zatem to inwestor zobowiązany będzie do przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt w razie wyeliminowania pozwolenia na budowę z obrotu prawnego.

Czytaj więcej

Uchylenie uchwały wspólnoty a uzasadniony interes ogółu właścicieli

Postępowania w sprawie uchylenia uchwał wspólnoty mieszkaniowej to najczęściej występujący rodzaj sporów sądowych pomiędzy właścicielami poszczególnych lokali a wspólnotą. Stanowią one podstawę sprawowania właścicielskiej kontroli nad zarządem i pozwalają na usunięcie z obiegu uchwał krzywdzących posiadaczy lokali lub uchwał nieprawidłowych. Problemy pojawiają się, gdy nie jest oczywiste, czyj interes powinien być w pierwszej kolejności zabezpieczony – właściciela lokalu czy też większości właścicieli głosujących za przyjęciem danej uchwały.

Czytaj więcej

Zmiany w charakterystyce energetycznej

28 kwietnia 2023 roku wchodzą w życie dość istotne z praktycznego punktu widzenia zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Mają one na celu wzmocnienie już wcześniej obowiązującej regulacji, ponieważ praktyka pokazuje, że w szczególności w odniesieniu do starszych budynków świadectwa charakterystyki energetycznej często SĄ pomijane.

Czytaj więcej

Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego po wejściu w życie nowych przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych

Zmiany w branży budowlanej związane z cyfryzacją procedur administracyjnych zapoczątkowały istotny trend, który coraz wyraźniej widoczny jest w przepisach techniczno-budowlanych.

Czytaj więcej

Regulamin rozliczeń ciepła – istotne postanowienia

Od ubiegłego roku mieszkańcy bloków wielorodzinnych doświadczyli istotnego wzrostu opłat za mieszkanie. Powodem podwyżek były nie tylko wyższe taryfy na gaz i prąd, ale skokowe wzrosty cen ciepła.

Czytaj więcej