Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

10 sierpnia 2018

NR 198 (Sierpień 2018)

Obowiązki administratora w związku z RODO

0 338

Proszę o informację, jak kształtują się obowiązki administratora odnośnie do wspólnot mieszkaniowych, nakładane na administrację poprzez nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych obowiązujące od 25 maja 2018 roku?

Część prawników uważa, że należy podpisać umowę z zarządem wspólnot mieszkaniowych w zakresie RODO. Natomiast można spotkać też interpretację prawników, którzy uważają to działanie za niewystarczające i nakazują poinformowanie każdego właściciela o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z nowym rozporządzeniem. Jakie obowiązki nakłada na administratora nowe rozporządzenie? Czy wystarczy klauzula podpisana z zarządem wspólnoty czy musi być podpisana z każdym właścicielem?

Przetwarzanie danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dotyczy osób zarządzających nieruchomościami, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, przewidując konieczność dostosowania zakresu przetwarzanych danych i weryfikacji stosowanych procedur czy konieczność weryfikacji umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest wspólnota mieszkaniowa, a w jej imieniu działa zarząd, który jest jej organem. Administrator danych może zbierać i przetwarzać dane osobowe tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie usprawiedliwionych celach. Jest również zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
RODO wprowadza również ważną dla zarządzających zasadę zwaną minimalizacją danych, która w zakresie przetwarzania danych osobowych oznacza, że dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Zatem naruszeniem przepisów będzie zbierania takich danych, których posiadanie nie jest uzasadnione wykonywanymi obowiązkami, np. danych o innych mieszkańcach budynku poza właścicielami lokali czy danych właścicieli poza danymi niezbędnymi do zarządzania.

Umowa powierzenia danych osobowych

W sytuacji gdy wspólnota mieszkaniowa zawiera umowę z zewnętrznym podmiotem, z którym wiąże się dostęp do danych osobowych właścicieli, to albo umowa z tym podmiotem zawiera powierzenie przetwarzania danych osobowych, albo powierzenie to przybiera formę oddzielnej umowy. Obojętnym jest to, czy to zarządca, administrator, księgowa, prawnik, czy dowolny inny podm...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy