Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności , Administrowanie

1 grudnia 2022

NR 244 (Listopad 2022)

Projektant w znowelizowanej ustawie Prawo budowlane

0 230

Projekt budowlany jest najistotniejszym dokumentem w procesie budowlanym z punktu widzenia wykonywania robót budowlanych. Przedstawia zamiar inwestycyjny inwestora, a na jego podstawie realizowany jest obiekt. Osobą, która sporządza dokumentację projektową, jest projektant.

Projektant to jeden z uczestników procesu budowlanego, a projektowanie stanowi pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

REKLAMA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w art. 20 dokładnie określiła, jakie obowiązki ciążą na osobie projektanta. Będą do nich należały:

  • opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności;
  • wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane branżowe opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego, oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu i projektem architektoniczno-budowlanym;
  • sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  • określenie obszaru oddziaływania obiektu;
  • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy