Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności , Administrowanie

13 grudnia 2022

NR 245 (Grudzień 2022)

Czy każdy sąsiad planowanej inwestycji będzie stroną postępowania o ustalenie warunków zabudowy?

0 273

Zgodnie z dotychczasową linią orzeczniczą sąsiedztwo fizyczne samo w sobie nie przesądza o przymiocie strony w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy, ale tylko takie sąsiedztwo, które skutkuje włączeniem w obszar oddziaływania inwestycji wyznaczony przepisami prawa oraz stopień jego uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

Przy ocenie obszaru oddziaływania inwestycji istotne jest, by przepisy odrębne regulowały kwestie tego oddziaływania. Do przepisów tych zaliczyć należy zarówno przepisy Rozporządzenia Technicznego, jak i przepisy dotyczące ochrony środowiska (m.in. dotyczące ochrony przed hałasem, promieniowaniem), a także przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego (tak: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 listopada 2021 r., II SA/Kr 602/21; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 lutego 2022 r., II SA/Sz 1017/21). Pojęcie to – oddziaływania projektowanego obiektu na tereny sąsiadujące, materializuje się, gdy na podstawie konkretnych indywidualnych parametrów danej inwestycji, jej przedmiotu, funkcji i formy, gabarytów, konstrukcji i innych jego cech charakterystycznych, miejsca lokalizacji inwestycji czy sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w jej otoczeniu – konkretyzują się normy wynikające z tych przepisów, które będą wytyczać pewną strefę oddziaływania projektowanego obiektu na tereny sąsiadujące. Oznacza to, że jeżeli is...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy