Nie tylko właściciel może sądownie usunąć uciążliwego lokatora

Aktualności Administrowanie

W codziennej praktyce zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi znany jest problem właścicieli – członków wspólnoty – wykraczających przeciwko przyjętemu porządkowi domowemu lub w inny sposób utrudniających korzystanie z lokali sąsiednich. W tym kontekście również dość dobrze znane jest ostateczne uprawnienie wspólnoty przewidziane w art. 16 ustawy o własności lokali1, które pozwala wykluczyć taką osobę ze wspólnoty. Warto jednak mieć na uwadze, że podobna instytucja ma zastosowanie do lokatorów i znacznie szerszy katalog osób posiada legitymację do wystąpienia na ścieżkę sądową.

Artykuł 13 ustawy o ochronie praw lokatorów

Uprawnienie do wystąpienia z pozwem o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie lokatorowi opróżnienia lokalu wynika z art. 13 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Kryteria co do działań problematycznego lokatora, które pozwalają na wystąpienie do sądu z powództwem, są zbliżone do tych ze wspomnianego art. 16 ustawy o własności ­lokali. Należy mieć przy tym na względzie, że uprawnienie to przysługuje jedynie w odniesieniu do lokali w rozumieniu ww. ustawy, tj. takich, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych oraz będących pracownią twórcy.

REKLAMA

uwaga!
Uprawnienie do wystąpienia z pozwem o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie lokatorowi opróżnienia lokalu przysługuje jedynie w odniesieniu do lokali, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych oraz będących pracownią twórcy.

Podmioty uprawnione

Prawo do wystąpienia z pozwem z art. 13 ustawy o ochronie praw lokatorów przysługuje znacznie szerszemu kręgowi podmiotów niż w przypadku art. 16 ustawy o własności lokali. Z pozwem wystąpić może nie wspólnota mieszkaniowa, a inne osoby korzystające z lokali w tym samym budynku – zarówno właściciel sąsiedniego lokalu, jak i lokator zajmujący inne mieszkanie. Ro...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy