Obowiązek udostępnienia nieruchomości w celu usunięcia awarii urządzenia przesyłowego

Aktualności Administrowanie

W odniesieniu do niekiedy pojawiającego się problemu z faktycznym przeprowadzeniem napraw odcinków sieci lub przyłączy znajdujących się w obrębie nieruchomości, warto mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami właściciel nieruchomości, któremu ograniczono lub który zgodził się na ograniczenie jego prawa własności, może zostać administracyjnie zobowiązany do udostępnienia podmiotowi uprawnionemu (wierzycielowi) nieruchomości w celu usunięcia awarii urządzeń przesyłowych.

Warto o tym pamiętać szczególnie wówczas, kiedy przyłącze lub fragment sieci biegną przez teren sąsiada.

REKLAMA

Mając na uwadze swoiste – charakterystyczne dla Polski – zaległości w odniesieniu do tej tematyki oraz fakt, że instytucja służebności przesyłu pojawiła się w polskim Kodeksie cywilnym dopiero w 2008 roku, niemal standardowym postanowieniem umów o przyłączenie do sieci jest zwrotne zobowiązanie właściciela terenu do ustanowienia na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego określonej przez niego treści służebności przesyłu. W tym kontekście warto mieć również na względzie, że zgodnie z dorobkiem orzecznictwa możliwe jest zasiedzenie podobnego rodzaju służebności, które określa się jako tzw. służebność gruntową odpowiadającą treścią służebności przesyłu.

Ewentualnie już w samej umowie o przyłączenie do sieci, a więc w zwykłej formie pisemnej (a nie w wymaganej dla ustanowienia jakiejkolwiek służebności jako ograniczonego prawa rzeczowego formie aktu notarialnego) zawierane są postanowienia udzielające przedsiębiorcy prawa do korzystania z nieruchomości w zakresie, który swoją treścią odpowiada wspomnianej służebności, oraz zobowiązującego właściciela nieruchomości do umożliwienia dostępu i przeprowadzenia ich napraw właścicielowi urządzeń.

Tego rodzaju ograniczone prawo rzeczowe – służebność – czy też uprawnienie wynikające z umowy przewiduje najczęściej jako minimum, w ogólnym ujęciu, prawo do wybudowania, pozostawienia urządzeń, prawo do dokonywania ich...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy