Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zarządzanie

19 października 2018

NR 200 (Październik 2018)

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

0 234

Jak prawidłowo ubezpieczyć nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej? Kto ma prawo, a kto obowiązek zapewnienia ochrony budynku? I o czym należy pamiętać przy wyborze ubezpieczyciela?

Niestety w Polsce nie ma obowiązku ubezpieczenia nieruchomości. Na szczęście jednak podmioty zarządzające budynkami wielomieszkaniowymi, czyli najczęściej wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie mieszkaniowe, dokonują ubezpieczenia nieruchomości. Wspólnoty mieszkaniowe coraz większą wagę przkładają też do doboru odpowiedniego zakresu ubezpieczenia. Obecnie rynek ubezpieczeń oferuje pełen wachlarz ubezpieczeń, więc każda wspólnota mieszkaniowa jest w stanie znaleźć odpowiednie ubezpieczenie. Warto pochylić się nad właściwym skonstruowaniem polisy, gdyż potrzeby poszczególnych wspólnot mieszkaniowych mogą się istotnie od siebie różnić. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada swoje ogólne warunki ubezpieczenia, które należy szczegółowo poznać, aby wybrać odpowiedni dla siebie produkt.

ważne!

Aby ubezpieczyć budynek w pełnym zakresie, wspólnota mieszkaniowa powinna ubezpieczyć części wspólne, a nowi właściciele wyodrębnionych lokali powinni zawrzeć odrębną umowę ubezpieczenia, choć możliwość ubezpieczenia przez wspólnotę mieszkaniową całego budynku wraz z wyodrębnionymi lokalami istnieje. 

Proponowany zakres ubezpieczenia

Oferta ubezpieczeniowa dla wspólnot mieszkaniowych obejmuje przede wszystkim ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomością. Podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony odpowiednio do potrzeb konkretnej wspólnoty mieszkaniowej, np. o ubezpieczenie aktów wandalizmu, urządzeń, ryzyka powodzi, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz zewnętrznych urządzeń i instalacji. Coraz większą popularność zyskują ubezpieczenia OC członków zarządu wspólnot mieszkaniowych. Zakres takiego ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez członka zarządu w związku z pełnieniem przez niego funkcji na skutek zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem bądź postanowieniami uchwał podjętych przez wspólnotę mieszkaniową.

Składka ubezpieczeniowa a suma ubezpieczenia

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne warianty ubezpieczeń. Przed podjęciem decyzji, warto więc porównać prop...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy