Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności , Administrowanie

1 grudnia 2022

NR 244 (Listopad 2022)

WSA: Oznaczenie przedsiębiorcy może stanowić reklamę zabronioną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

0 189

W sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 lutego 2021 roku (sygn. II SA/Bk 860/20) sąd analizował sytuację, w której organy administracji poprzez sprzeciw nie pozwoliły na montaż dużego logo firmy, uznając je za reklamę niedopuszczalną na gruncie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Omawiana sprawa dotyczyła skargi na rozstrzygnięcie wojewody, w którym utrzymał on w mocy decyzję prezydenta miasta, który sprzeciwił się zgłoszeniu robót budowlanych polegających na realizacji trzech instalacji w postaci liter składających się na nazwę przedsiębiorcy. Instalacje miały być umieszczone na attyce budynku.

REKLAMA

Sprzeciw organu na instalację logo z uwagi na MPZP

Organ pierwszej instancji składając sprzeciw, stwierdził, że w istocie zgłoszenie obejmuje instalację urządzeń reklamowych, a tego rodzaju zamierzenie jest niezgodne z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Działka, na której zmierzenie miało zostać zrealizowane, znajdowała się na terenie wpisanym do rejestru zabytków na mocy decyzji z 1977 roku. Zgodnie natomiast z treścią przepisów prawa miejscowego na tym terenie obowiązywał zakaz umieszczania nośników reklam na obiektach i terenach wpisanych do tego rodzaju rejestru, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

Miejscowy plan przeznaczał przedmiotowy teren m.in. pod zabudowę usługową i warsztaty wraz z parkingami, urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną. W treści planu zakazano umieszczania nośników reklam powyżej ścian jako przedłużenia ścian budynku. Ustalono też, że dozwolone jest umieszczenie nośników reklamy wyłącznie na kondygnacji parteru, w rejonie wejścia do budynku, z nakazem stosowania ujednoliconych form...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy