Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

13 września 2022

NR 241 (Lipiec 2022)

Elektroniczne faktury

0 524

Zarządcy nieruchomości w celu zmniejszenia kosztów bieżącej działalności i usprawnienia obrotu gospodarczego systematycznie odchodzą od tradycyjnych faktur papierowych. O tym, czy faktury elektroniczne są traktowane jako dowody księgowe i czy można na ich podstawie dokonywać np. odliczenia podatku VAT, decydują zapisy w ustawie o rachunkowości i ustawie o VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o VAT – ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Rolą podatnika jest określenie sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury (art. 106m ust. 1 ustawy). Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się to, że w fakturze nie dokonano zmiany danych, które powinna zawierać faktura. Natomiast autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

REKLAMA

uwaga!
Rolą podatnika jest określenie sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.  

Powyższy przepis określa technologiczne sposoby przesyłania faktur w postaci elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny i system elektronicznej wymiany danych EDI), które mocą ustawy uznane zostały przez prawodawcę za zapewniające autentyczność pochodzenia i integralności treści faktur elektronicznych. Wykorzystując jedną z powyższych metod, podatnik może mieć pewność, że zapewnia spełnienie ww. przedmiotowych cech faktur. Wskazane metody są jednak tylko przykłado...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy