Konsekwencje wyburzenia lokalu we wspólnocie mieszkaniowej – na przykładzie uchwały SN

Administrowanie

W uchwale z 16 maja 2019 r.1 Sąd Najwyższy rozstrzygnął ostatecznie, że w budynku dwulokalowym wygaśnięcie odrębnej własności jednego lokalu na skutek jego zburzenia powoduje ustanie odrębnej własności również i drugiego lokalu, natomiast udziały w nieruchomości wspólnej, związane dotychczas z własnością dwóch lokali, przekształcają się w udziały we współwłasności gruntu zabudowanego budynkiem stanowiącym jego część składową i obejmującym jeden lokal. W artykule omówiono przesłanki, na których oparte zostało powyższe zapatrywanie.

REKLAMA

Stan faktyczny. Postępowanie przed sądem I instancji

Sąd Rejonowy wyrokiem oddalił powództwo małżonków, będących współwłaścicielami jednego z ­lokali o uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym.

W toku postępowania ustalono, iż nieruchomość gruntowa, której sprawa m.in. dotyczyła, zabudowana została budynkiem mieszkalnym, w którym wyodrębniono jedynie dwa lokale mieszkalne oznaczone odpowiednio numerami: 1 i 2. Dla każdego z tych lokali sąd wieczystoksięgowy prowadził odrębne księgi wieczyste. Oba lokale stanowiły jednocześnie przedmiot współwłasności różnych osób. Na skutek przeobrażeń prawnych powodowi małżonkowie stali się współwłaścicielami lokalu nr  2.

ważne!

Sąd zobligowany jest uznać ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo też zmierza do obejścia prawa.

W projekcie ugody sądowej przedłożonej w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym powodowi małżonkowie zobowiązali się do zapłaty na rzecz współwłaścicieli lokalu nr  1 kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych tytułem odszkodowania za utratę udziału we współwłasności nieruchomości. Powyższa ugoda postanowieniem sądu uznana została jednak za niedopuszczalną. Stosownie bowiem do art. 184 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania ­cywilnego2, sąd zobligowany jest uznać ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy