Dołącz do czytelników
Brak wyników

Eksploatacja

11 czerwca 2019

NR 209 (Czerwiec 2019)

Nowoczesne metody zapobiegające przegrzewaniu się budynków

0 39

XXI wiek w budownictwie to nie tylko nowe rozwiązania w zakresie konstrukcji, materiałów, przepisów i estetyki architektury. To przede wszystkim wiek, w którym zaczynamy surowym okiem patrzeć na archaiczne rozwiązania i niegdyś wprowadzone teorie. To również wiek, w którym przewidujemy i planujemy.
 

Zmiana nastawienia jest już dzisiaj zauważalna nie tylko w sposobie stawiania nowych budynków, ale i w przepisach, które zostają narzucone odgórnie projektantom i inwestorom. Jednym z najważniejszych kryteriów jest energia nieodnawialna, jaką zużywamy do ogrzania i chłodzenia obiektów. Ta natomiast w głównej mierze zależy od materiałów, z jakich wykonujemy budynek, od rodzaju wentylacji i źródła ciepła.

 

Przepisy

 

Energooszczędne budownictwo stało się faktem. Dyrektywy unijne od wielu lat obowiązują w naszych przepisach i w życiu codziennym, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego do końca sprawy... Część z nich ma diametralny wpływ na podejście do projektowania i zmian, jakie nas czekają w niedalekiej przyszłości. Inwestorzy domków jednorodzinnych jeszcze kilkanaście lat temu nie musieli martwić się, z jakich materiałów wybudują swoje wymarzone M i z jakiego źródła będą czerpać energię do ich ogrzania czy też przygotowania ciepłej wody. Zarówno prawo lokalne, w postaci wydawanych na poziomie gminy warunków zabudowy, jak i państwowe, w postaci ustawy Prawo budowlane, pozwalały na bardzo luźne podejście do tematu. Na szczęście i u nas, w państwie „czarnego złota”, światopogląd oraz świadomość inwestorów i ustawodawców na przestrzeni kilku ostatnich lat, przeszły prawdziwą rewolucję. Obecnie nasze budynki muszą spełniać nie tylko surowe wymogi izolacyjności cieplnej, ale i wykazywać jak najmniejsze zużywanie energii nieodnawialnej do wytworzenia energii niezbędnej do ogrzania i chłodzenia budynku, jego wentylacji, podgrzania wody, a nawet wytworzenia oświetlenia elektrycznego.

Jak wiadomo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, do projektu dołącza się tzw. świadectwo charakterystyki energetycznej. Zawiera ono kilka wartości określających dany budynek pod względem jego energochłonności. Podstawowym elementem, przedstawianym również w postaci graficznej, jest wartość wskaźnika energii pierwotnej (EP). Wskaźnik ten określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową i wyrażany jest w kWh/(m2 rok). W zależności od rodzaju paliwa, wartość zapotrzebowania na energię końcową mnoży się przez współczynnik nakładu wytworzenia energii pierwotnej. Poszczególnym rodzajom paliw odpowiadają współczynniki nakładu pokazujące, na ile szkodliwe dla środowiska jest ich pozyskanie. Oznacza to także, iż nawet bardzo dobrze zaprojektowany dom ogrzewany elektrycznie jest uciążliwy dla środowiska, a budynek o dużych stratach ciepła i instalacjach o niskiej sprawności, ale opalany drewnem, będzie mniej uciążliwy. Sama energia pierwotna (wartość wskaźnika EP) nie odzwierciedla bowiem kosztów związanych z eksploatacją budynków ani też nie informuje potencjalnego nabywcy nieruchomości o jakości budynku ze względu na straty ciepła czy sprawności systemów c.o., c.w.u. i chłodzenia. Trzeba o tym pamiętać, ponieważ jest to wartość preferowana w świadectwie energetycznym i prezentowana w formie graficznej jako główna informacja. Nie ulega jednak wątpliwości, iż energia nieodnawialna, jaką projektanci muszą wykazać w dołączanych do projektów świadectwach charakterystyki energetycz­nej, jeszcze do niedawna kształtowała się na poziomie 120 kWh/(m2 · rok) w przypadku projektów domków jednorodzinnych. Dzisiaj wskaźnik ten wynosi 95 kWh/(m2 · rok), a już od 31 grudnia 2020 r. nie będzie mógł przekroczyć 70 kWh/(m2 · rok). Oznacza to nie więcej, jak całkowitą zmianę nastawienia do projektowania. Paliwa stałe zastąpić muszą źródła alternatywne, energooszczędne, przede wszystkim przyjazne dla środowiska naturalnego. W konsekwencji powyższych wymogów, wentylacja grawitacyjna ustępować będzie miejsca wentylacji mechanicznej. Tynk spotykany na budynkach wypierać będą...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy