Premia kompensacyjna – atrakcyjny sposób finansowania remontów kamienic

Finanse

Właściciel budynku wielorodzinnego w szczególności typu kamienica regularnie staje wobec potrzeby przeprowadzenia remontu budynku. Potrzeba remontowa dotyczyć może zarówno tzw. części wspólnych jak klatka schodowa, dach, instalacja grzewcza, jak i remontów poszczególnych lokali mieszkalnych. W każdym wypadku wiąże się to pozyskaniem i zaangażowaniem środków pieniężnych na pokrycie kosztów remontu.

Kwestia ta szczególnie ważka jest w przypadku budynków typu kamienica, ponieważ tzw. stara tkanka budynkowa wymaga znaczących nakładów finansowych na remonty m.in. ze względu na nadzór konserwatorski.

REKLAMA

Rozwiązaniem w zakresie pozyskania środków na remont budynku może być premia kompensacyjna, czyli bezzwrotne świadczenie z budżetu państwa w formie refinansowania kosztów remontu budynku mieszkalnego przyznawana osobom fizycznym (właścicielom/współwłaścicielom) spełniającym określone warunki.

Ta premia to kompensata za straty poniesione przez właścicieli budynków mieszkalnych w związku z zasadami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach, obowiązującymi w okresie od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r.1 (okres premiowy). Ten okres to czas tzw. zamrożenia podwyżek czynszów.

Kto i gdzie może się ubiegać o premię kompensacyjną?

W pewnym uproszczeniu ubiegać się mogą właściciele budynków, w których znajdował się choć jeden lokal (mieszkalny) kwaterunkowy, którzy byli właścicielami lub współwłaścicielami budynków (lub ich części, dotyczy to również części budynków w postaci lokali wydzielonych do odrębnej księgi wieczystej) według stanu na dzień 25 kwietnia 2005 r. Prawo do ubiegania się mają również spadkobiercy właścicieli, o których mowa w zdaniu poprzednim. Dla rozróżnienia prawo to niestety nie przysługuje osobom, które własność budynku czy udział w nieruchomości nabyły na podstawie umowy darowizny (nawet jeśli są ustawowymi s...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy