Dołącz do czytelników
Brak wyników

Eksploatacja

28 czerwca 2018

NR 194 (Kwiecień 2018)

Książka Obiektu Budowlanego a kontrole po okresie zimy

0 253

Każda kontrola powinna zakończyć się spisaniem protokołu przez osobę dokonująca przeglądu, który później przekazany będzie właścicielowi lub zarządcy. Taki protokół automatycznie staje się częścią dokumentacji technicznej obiektu budowlanego i w związku z tym należy odnotować go w Książce Obiektu Budowlanego (KOB).

Na podstawie wyników kontroli osoby odpowiedzialne sporządzają plan robót konserwacyjnych, napraw i remontów. Przeprowadzenie tych najistotniejszych robót budowlanych również powinno zostać odnotowane w Książce Obiektu Budowlanego.
Poniżej zaprezentowano dwa przykłady sytuacji, które mogą stanowić wzór dla dokonywania odpowiednich zapisów w Książce Obiektu Budowlanego po przeprowadzeniu stosownych kontroli po okresie zimowym.

Przykład 1

Po bardzo mroźnej i długiej zimie zarządca zlecił przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego budynku osobie posiadającej wymagane kwalifikacje. Kontrola odbyła się 20 marca 2017 roku. W toku czynności kontrolnych sporządzono protokół o numerze P1/19/17, w którym wskazano następujące uchybienia:

  • odpadający tynk z elewacji zachodniej (część przyziemia),
  • przeciekające rynny od strony północnej.

Przeciekanie rynny od strony północnej związane było z oberwaniem rynny w czasie zimy, gdyż sople nie zostały w odpowiednim czasie usunięte. Uszkodzoną rynnę bezzwłocznie wymieniono. W przypadku naprawy elewacji zachodniej zarządca zdecydował się na skucie luźnych tynków, a ich uzupełnienie uwzględnił w harmonogramie robót remontowych na dany rok. Naprawę elewacji ze względów technologicznych wykonano 5 czerwca 2017 roku.

Uwaga!

Na podstawie wyników kontroli osoby odpowiedzialne sporządzają plan robót konserwacyjnych, napraw i remontów. Przeprowadzenie tych najistotniejszych robót budowlanych również powinno zostać odnotowane w Książce Obiektu Budowlanego.

 

Podstawą do przeprowadzenia robót jest protokół z corocznej kontroli stanu technicznego obiektu, dlatego wpis do KOB należy wykonać w tablicy nr 4. Mając na uwadze, że wszystkie wpisy należy wykonywać na bieżąco po zaistnieniu danego zdarzenia, dane dotyczące kontroli i protokołu oraz zakresu robót z niego wynikających należy odnotować w dniu otrzymania protokołu. Analogicznie jest z datami realizacji poszczególnych robót i napraw.

Przykład 2

W związku ze zbliżającym się terminem przeprowadzenia obowiązkowego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku (przeprowadzanego co najmniej raz na 5 lat), właściciel zlecił jego przeprowadzenie osobie posiadającej wymagane uprawnienia budowlane. Kontrola odbyła się 4 kwietnia 2017 roku. W toku czynności kontrolnych sporządzono protokół o numerze P5/3/17, w którym wskazano następujące uchybienia:

  • bardzo duże zawilgocenie piwnic i pierwszej kondygnacji,
  • brakujące tralki w balustradach na tarasie,
  • łuszcząca się farba na elewacji od strony podwórka.

Osoba dokonująca...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy