Różne stawki podatku od garaży

Finanse

W obecnym stanie prawnym garaże są opodatkowane różnymi stawkami podatku od nieruchomości w zależności od tego, czy garaż stanowi odrębną nieruchomość, czy pomieszczenie przynależne do mieszkania. Stanowisko w sprawie zajęło Ministerstwo Finansów.

Jeżeli garaż znajduje się w oddzielnym budynku, dla którego została założona odrębna księga wieczysta, wówczas obowiązuje wyższa stawka podatku od nieruchomości, właściwa dla budynków pozostałych. Z kolei podatnicy, których miejsce postojowe/garaż znajduje się w tym samym budynku co mieszkanie, płacą niższą stawkę podatku od nieruchomości, właściwą dla budynków mieszkalnych.

REKLAMA

uwaga!
Jeżeli garaż znajduje się w oddzielnym budynku, dla którego została założona odrębna księga wieczysta, wówczas obowiązuje wyższa stawka podatku od nieruchomości, właściwa dla budynków pozostałych. Z kolei podatnicy, których miejsce postojowe/garaż znajduje się w tym samym budynku co mieszkanie, płacą niższą stawkę podatku od nieruchomości, właściwą dla budynków mieszkalnych. 

W sprawie garaży, które są częścią budynku mieszkalnego, w orzecznictwie sądów administracyjnych występowały dwa rozbieżne stanowiska. Według pierwszego – skoro garaż jest w bryle budynku, jest powiązany z funkcją mieszkalną, dlatego powinien być opodatkowany według stawki dla budynków mieszkalnych lub ich części. Orzekł tak np. Naczelny Sąd Administracyjny z wyroku z dnia 12 października 2011 r., sygn. akt: FSK 733/10 i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy z 28 lipca 2009 r., sygn. akt: I SA/Bd 346/09. Według drugiego stanowiska – mimo że garaż znajduje się w tym samym budynku, nie pe...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy