Zamrożenie cen ciepła i energii elektrycznej

Finanse

Wzrost cen energii oraz nośników energii w 2022 r. jest wynikiem oddziaływania szeregu nakładających się na siebie czynników, głównie inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę oraz w mniejszym stopniu ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19.

Sytuacja ta ma wpływ nie tylko na sektor energetyczny i ciepłowniczy, ale także bezpośrednio na wszystkich mieszkańców oraz instytucje użyteczności publicznej, skutkując koniecznością pokrywania wyższych rachunków za media. Przenoszenie pełnych kosztów zakupu paliwa powoduje wzrost opłat ponoszonych przez odbiorców ciepła, który przenosi się w opłatach eksploatacyjnych na mieszkańców budynków mieszkalnych. 

REKLAMA

Mając to na uwadze, podjęto działania osłonowe, uchwalając między innymi trzy ustawy. Pierwsza z nich to ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1967, z późn. zm.), której celem jest zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z opłatami za ciepło ponoszonymi przez gospodarstwa domowe lub instytucje użyteczności publicznej. Dwie pozostałe to ustawy zamrażające ceny energii elektrycznej w 2023 roku w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej i wprowadzające mechanizm „maksymalnej” ceny energii elektrycznej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii elektrycznej.

Zamrożenie cen ciepła systemowego

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dalej jako: ustawa w zakresie ciepła) wprowadziła mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm ten jest komplementarny z innymi formami wsparcia takimi jak dodatek dla gospodarstw domowych (np. dla gospodarstw domowych wykorzystujących kotłownie należące do wspólnoty), dodatek dla podmiotów wrażliwych (np. żłobki lub szpitale z własnymi kotłowniami) czy ochrona taryfowa (np. indywidualne kotły na gaz w domach jednorodzinnych). Podmiotem uprawnionym do stosowania mechanizmu jest przedsiębiorstwo energety...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy