Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku dla wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych – ważna nowelizacja

Finanse

Pierwszego stycznia br. weszła w życie istotna dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych nowelizacja przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku1, którą wprowadzono maksymalne ceny energii w 2023 roku dla odbiorców uprawnionych.

Obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa energetyczne

Przypomnieć należy, iż w art. 3 ust. 1 ustawy o środkach nadzwyczajnych ustawodawca nałożył na przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną oraz wytwarzania energii elektrycznej obowiązek stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w:

REKLAMA

  • art. 2 pkt 2 lit. a ustawy o środkach nadzwyczajnych (a więc i wspólnotami oraz spółdzielniami mieszkaniowymi), w okresie od dnia przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej2, do dnia 31 grudnia 2023 r. Zgodnie natomiast z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach, powyższy limit wynosi – dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – co do zasady 2 MWh;
  • art. 2 pkt 2 lit. b–e ustawy o środkach nadzwyczajnych w pierwotnym brzmieniu tego przepisu (a więc innymi odbiorcami, enumeratywnie wskazanymi w przepisach ww. ustawy), w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne zobligowane do stosowania ustawy o środkach nadzwyczajnych zawarło z odbiorcą uprawnionym, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ww. ustawy umowę, w której przedsiębiorstwo to zobowiązało się do utrzymania niezmiennej ceny energii elektrycznej przez cały okres albo część okresu od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – powołanej wyżej regulacji nie stosuje się w okresie objętym umową zawartą między stronami.

Cena maksymalna energii elektrycznej

W przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy o środkach nadzwy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy