Zasady naliczenia opłaty podwyższonej za fakt zbierania odpadów w sposób nieselektywny

Finanse

Opłata podwyższona jest nakładana za fakt zbierania odpadów w sposób nieselektywny. W przypadku nieruchomości zbiorowej nie ma znaczenia, ilu mieszkańców wywiązuje się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów i z jaką częstotliwością to następuje, decydujące znaczenie ma jedynie to, czy obowiązek ten w danej nieruchomości był realizowany prawidłowo, czy nie. Przepisy nie określają żadnego stopnia zanieczyszczenia odpadami innego rodzaju. Nie odwołują się również do notoryczności i uporczywości w niesegregowaniu odpadów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

W sprawie rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 6 września 2022 r., sygn. akt: I SA/Rz 334/22, w spółdzielni mieszkaniowej odpady komunalne nie były zbierane w sposób selektywny. Informacje takie przekazali burmistrzowi pracownicy spółki odbierającej odpady. Kontrole zawartości pojemników wykazały w pojemnikach na odpady zmieszane znaczne ilości surowców wtórnych i bioodpadów oraz styropian budowlany, elektroodpady i zużyte opony, a obok wiat znajdowały się odpady poremontowe i wielkogabarytowe; odpady poremontowe stwierdzono też w pojemniku na tworzywa sztuczne.

REKLAMA

uwaga!
Kontrole zawartości pojemników wykazały w pojemnikach na odpady zmieszane znaczne ilości surowców wtórnych i bioodpadów oraz styropian budowlany, elektroodpady i zużyte opony, a obok wiat znajdowały się odpady poremontowe i wielkogabarytowe; odpady poremontowe stwierdzono też w pojemniku na tworzywa sztuczne.

W pojemnikach na odpady zmieszane ciągle gromadzono te, które powinny być gromadzone selektywnie (opakowania z tworzyw sztucznych i folie, tetrapaki, opakowania szklane, papier i tekturę oraz bioodpady). W pojemniku na bioodpady znajdowały się tekstylia, w pojemniku na szkło znajdowały się opakowania z tworzyw sztucznych i stłuczona szyba, jak również odpady poremontowe. W pojemniku na odpady zmieszane nie mogą znajdować się surowce wtórne...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy