Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

13 września 2022

NR 241 (Lipiec 2022)

Zwolnienie z podatku od nieruchomości lokali spółdzielni oddanych w najem na przedszkole

0 429

Spółdzielnia w 2022 roku złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. We wniosku określono, że spółdzielnia jest właścicielem nieruchomości gruntowej, na której znajduje się wolnostojący pawilon, oraz jest właścicielem dwóch lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych. Pawilon i lokale użytkowe zostały oddane w najem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej (przedszkola).

Zdaniem wnioskodawcy wolnostojący pawilon oraz dwa lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych, które zostały oddane w najem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej (przedszkole), podlegają zwolnieniu w podatku od nieruchomości zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej u.p.o.l.). Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości zdaniem wnioskodawcy wynika ze sposobu używania tych lokali bez względu na tytuł prawny.

REKLAMA

Stanowisko prezydenta miasta

Prezydent miasta po rozpatrzeniu wniosku stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2a u.p.o.l. pawilonu i lokali użytkowych oddanych w najem z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola na podstawie umowy najmu jest nieprawidłowe (interpretacja indywidualna nr WBMiP.III.3120.171.2022.KK z 06.04.2022 r.).

uwaga!
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy