Czy wspólnota mieszkaniowa zapłaci podatek dochodowy, gdy nieodpłatnie otrzyma lokal składający się z trzech pomieszczeń technicznych?

Orzecznictwo

Skoro przekazany w formie darowizny lokal składający się z pomieszczeń technicznych będzie służył celom mieszkaniowym, to tym samym przychód uzyskany z tytułu darowizny stanowić będzie przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 kwietnia 2023 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.42.2023.2.JF)

Stan faktyczny sprawy

W skład wspólnoty mieszkaniowej wchodzą lokale mieszkalne i lokal niemieszkalny, w którym są pomieszczenia techniczne stanowiące własność A. W jednym z tych pomieszczeń znajduje się węzeł ciepłowniczy, na który składają się: wymienniki ciepła, naczynie zbiorcze, automatyka sterująca, pompy i instalacja. Pomieszczenia te użytkuje wspólnota na cele mieszkaniowe. Ponosi koszty eksploatacji tego pomieszczenia. A. chce przekazać wspólnocie mieszkaniowej te pomieszczenia w formie darowizny, łącznie z urządzeniami infrastruktury technicznej związanej z budynkiem.

REKLAMA

Wątpliwości wspólnoty mieszkaniowej

Czy wspólnota mieszkaniowa powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku nieodpłatnego otrzymania od A. lokalu składającego się z pomieszczeń technicznych, czy też może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko wspólnoty

W opinii wspólnoty mieszkaniowej ma tutaj zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego przychodem jest wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie rzeczy bądź praw. Biorąc pod uwagę, że pomieszczenie będzie służyć tylko celom mieszkaniowym, przychód uzyskany z tytułu darowizny lokalu stanowi przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychód ten będzie stanowić dla wspólnoty mieszkaniowej inne źródło dochodu.

Przez „zasoby mieszkaniowe” z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od os...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy