Faktura wystawiona na nieprawidłowy podmiot – brak prawa do odliczenia podatku VAT

Finanse

Jeżeli mieszkania zostały wniesione aportem do spółki cywilnej, to faktury powinny być wystawione na spółkę, tak więc zasadne jest wystawienie przez sprzedawcę faktur korygujących celem korekty danych nabywcy*.
* Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 września 2021 r. (sygnatura: 0112-KDIL1-2.4012.129.2021.2.NF)

Stan sprawy

Wnioskodawca (dalej również jako spółka cywilna) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

REKLAMA

Wspólnicy są małżeństwem, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej. Małżonkowie – wspólnicy spółki cywilnej – nabyli poprzednio dwa lokale mieszkalne należące do dwóch różnych wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ten sam podmiot.

Małżonkowie 18 grudnia 2019 r. zawarli umowę spółki cywilnej. 1 stycznia 2020 r. wspólnicy tej spółki cywilnej zawarli aneks do umowy spółki cywilnej, wnosząc tytułem wkładu do spółki cywilnej oba lokale mieszkalne z zamiarem prowadzenia na tym majątku działalności gospodarczej w zakresie wynajmu krótkookresowego tych lokali. Wniesienie wkładu nastąpiło poprzez zawarcie ww. aneksu do umowy spółki cywilnej i nie miało formy aktu notarialnego ze względu na podmiotową tożsamość właścicieli lokali i wspólników spółki cywilnej oraz stanowiska organów podatkowych co do formy czynności prawnej „wnoszącej” taki majątek do spółek cywilnych prowadzonych przez małżonków będących jednocześnie właścicielami takiego majątku.

Spółka cywilna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem obu lokali. Wspólnicy spółki cywilnej poinformowali także zarządcę obu wspólnot mieszkaniowych o fakcie „przeniesienia” obu lokali do prowadzonej przez siebie spółki cywilnej, aby fakturować koszty związane z tymi lokalami mieszkalnymi na podmiot użytkujący te lokale w ramach działalności, to jest wspomnianą spółkę cywilną jako nabywcę. Pomimo przekazania tej informacji oraz wymiany korespondencji w sprawie ze wskazaniem aktualnego stanowiska organów podatkowych co do wymogów formalnych takiego „przesunięcia” majątku wspólnego małżonków do majątku spółki cywilnej prowadzonego przez tych małżonków jako wspólników, zarządca wspólnot mieszkaniowych wystawia faktury na podmiot gospodarczy nieprowadzący działalności gospodarczej z wykorzystaniem tych ­lokali mieszkalnych. Miało to także miejsce w styczniu 2021 r., gdy także wystawiono faktury, wskazując jako nabywcę nie spółkę cywilną, a jednego z małżonków.

Należy tutaj wskazać, że właściciele obu lokali wskazali początkowo jako podmiot dysponujący lokalami w ramach prowadzonej działalności jednego z małżonków....

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy