Interes właściciela i zasady prawidłowego zarządzania jako przesłanki uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Orzecznictwo

W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 stycznia 2021 roku (sygnatura VI ACa 199/19) sąd omawiał i wyjaśniał wskazane w treści artykułu 25 ustawy o własności lokali przesłanki uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej, przybliżając jednocześnie zasady funkcjonowania funduszy remontowych.

W omawianym przypadku powódka domagała się uchylenia uchwały z 2017 roku w sprawie przyjęcia planu remontowego na ten rok. Wspólnota w odpowiedzi domagała się oddalenia powództwa. Przedmiotowa wspólnota mieszkaniowa była dość specyficzna, składała się bowiem jedynie z trzech właścicieli, a ponad 80% udziałów należało do miasta. Powódka zakupiła lokal w 2006 roku, a w tamtym czasie stawka na fundusz remontowy wynosiła 0,60 zł za metr kwadratowy. Znajdujące się w budynku pozwanej wspólnoty lokale należące do miasta były niewielkie i niepełnowartościowe. Niektóre współdzieliły łazienkę, nie posiadały też księgi wieczystej. Znaczna część lokali miasta w budynku przeznaczona była na najem socjalny. Lokale te zamieszkiwane były przez osoby ubogie, które często zachowywały się w sposób niewłaściwy, dewastując mienie na klatce schodowej.

REKLAMA

Zły stan techniczny budynku

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, budynek wspólnoty mieszkaniowej był stary i jedynie w dostatecznym stanie technicznym. Począwszy od 2009 roku, przeprowadzono tam szereg remontów, w tym remont kominów, rur spustowych, naprawy tynku. Część napraw wykonana była jednak w sposób nieprawidłowy, a nieusunięte usterki powodowały zalewanie ścian elewacyjnych. Przyspieszało to konieczność dalszych napraw i remontów. W protokole kontroli okresowej zalecano m.in. impregnację więźby dachowej przeciw owadom i grzybom, wymianę podestów kominiarskich i wyłazu na dach, naprawę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, montaż rynien oraz izolację czap kominowych. Część z tych prac wykonano w 2010 roku. Niemniej zalecenia co do impregnacji więźby i wymiany podestów ław kominiarskich pojawiały się nadal w protokołach kontroli okresowych wraz ze wskazaniem konieczności generalnego remontu klatki schodowej. Tego rodzaju zalecenia znaleźć można było w protokołach kontroli okresowych od 2011 do 2015 roku. Również w 2016 roku konstrukcja dachu w protokole pięcioletniego przeglądu technicznego dostała ocenę dostateczną/do wymiany. Sama powódka pomimo tego, że w pozwie kwestionowała zasadność prowadzenia remontów w 2016 roku, z uwagi na niezadowalający stan techniczny i estetyczny klatek schodowych do...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy