Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jedna czy kilka faktur

Artykuł | 26 listopada 2018 | NR 112
201

W jednej ze wspólnot mieszkaniowych właścicielem kilku lokali jest przedsiębiorstwo. Od 2010 r. otrzymuje ono na każdy lokal osobną fakturę, a teraz żąda jednej faktury zbiorczej. Trudno będzie na podstawie jednej faktury przypisać wielkość wpłaty do konkretnego lokalu w przypadku mniejszej lub większej wpłaty.

Przed 2010 rokiem, gdy wystawialiśmy jedną fakturę i wpłaty były nieregularne, doszło do zadłużenia przedsiębiorstwa. Podczas sprawy sądowej przedstawiciel firmy zarzucił administratorowi, że nie regulował należności, gdyż nie było mu wiadomym, o jakie konkretnie lokale chodzi i za jakie okresy. Czy musimy wystawić jedną fakturę, czy wystawianie faktur na każdy lokal jest niezgodne z prawem? Wystawione faktury na każdy lokal dają czytelny obraz o zaliczkach i kosztach związanych z konkretnymi lokalami.
 

Stanowisko Sądu

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 lutego 2011 r., sygn. akt I FSK 217/10, przypomniał, że w zakresie obciążeń finansowych właściciela lokalu będącego członkiem wspólnoty wyróżnia się dwie kategorie wydatków, tj. koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu. Składniki pierwszej kategorii wydatków zostały przykładowo wymienione w art. 14 ustawy o własności lokali jako zasadnicze koszty obciążające właścicieli lokali w ramach wspólnoty. To wyłącznie na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną właściciele, zgodnie z art. 15 ust. 1 
tej ustawy uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, których wysokość ustalana jest w drodze uchwały wspólnoty (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). W przypadku wydatków ponoszonych przez właściciela związanych z utrzymaniem jego lokalu, najczęściej chodzić będzie o tzw. media (np. energia cieplna, woda). Zarząd wspólnoty, w zakresie dostawy mediów do poszczególnych lokali występuje w odmiennej roli, praktycznie jedynie jako pośrednik między dostawcami a odbiorcami. Środki uiszczone z tytułu wpłat dokonanych przez właścicieli poszczególnych lokali na utrzymanie tych lokali (zapłata za media) nie są zaliczkami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali. Wspólnota tylko pośredniczy w zakupie mediów i rozliczając ten zakup na poszczególne lokale w rzeczywistości dokonuje odsprzedaży. 

Ważne

Wyłącznie na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną właściciele, zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy, uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, których wysokość ustalana jest w drodze uchwały wspólnoty (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). 

 

Nie ma przepisów, które obligowałyby wspólnotę mieszkaniową do wystawienia jednej faktury za wszystkie lokale właściciela albo pojedynczych faktur na poszczególne lokale, gdy dany podmiot jest właścicielem kilku lokali. To tylko od decyzji wspólnoty mieszkaniowej jako wystawcy faktury zależy, jak należności są fakturowane – jedną czy kilkoma fakturami – a odbiorca musi się temu sposobowi fakturowania podporządkować.

Zatem jeżeli wspólnota mieszkaniowa ma obawy co do rozliczania płatności, może nie uwzględnić żądania właściciela i nie zmieniać dotychczasowej praktyki fakturowania rozliczeń.

Najnowsze orzecznictwo dotyczące nieruchomości

Nie ma wymogu każdorazowego przedłożenia imiennej listy głosowania wraz z głosowaną uchwałą

Przepisy ustawy o własności lokali przewidują, że uchwały właścicieli lokali zapadają większością głosów właścicieli lokali (art....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy