Kiedy wspólnota skorzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT

Finanse

Brak jest podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą a jej członkami w związku z ponoszonymi kosztami zarządu nieruchomością wspólną.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (sygnatura: 0112-KDIL2-3.4012.309.2019.3.EW)

REKLAMA

Wspólnota mieszkaniowa osiągnęła przychód z zaliczek na pokrycie kosztów dostawy wody, odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania, przekraczając limit 200 000 zł. Wspólnota nie ma przychodu z najmu (nie ma pożytków). Opłaty pobierane z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów dostawy wody, odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania dokonywane są przez właścicieli w związku z posiadaniem odrębnej własności lokali.

Jak wspólnota mieszkaniowa rozlicza koszty?

Omawiana wspólnota mieszkaniowa jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Wspólnota mieszkaniowa co jakiś czas rozlicza koszty energii elektrycznej – obciąża inne podmioty podpięte pod instalację elektryczną należącą do wspólnoty. Przychód z rozliczenia zużycia energii elektrycznej pomniejsza koszty wspólnoty. W częściach wspólnych nieruchomości znajdują się skrzynki elektryczne z licznikami, które wskazują zużycie energii elektrycznej dotyczącej okablowania budynku należącego do wspólnoty w zakresie instalacji telekomunikacyjnej (internet, tv). Refaktury wystawiane są na firmy świadczące usługi multimedialne dla mieszkańców na podstawie odczytu podliczników lub na podstawie parametrów technicznych stosowanych urządzeń. Urządzenia tych firm znajdujące się w skrzynkach na klatkach schodowych generują zużycie energii elektrycznej na potrzeby świadczenia tych usług. Wspólnota ma dochody z odsetek od lokat. Wspólnota mieszkaniowa składa się z lokali mieszkalnych, nie ma lokali przeznaczonych na najem.

Jakie były wątpliwości wspólnoty?

Wspólnota mieszkaniowa zadała pytanie: czy może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług? Jej zdaniem nie powinna ona być czynnym podatnikiem podatku VAT i może korzystać ze zwolnienia z tego podatku. Odsprzedaż mediów nie może być wliczana do kwoty limitu dla zwolnienia z VAT (wyrok WSA we Wrocławiu, sygn. akt: I SA/Wr 248/16).

Stanowisko organu podatkowego

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
 

Ważne

Odsprzedaż mediów nie może być wliczana do kwoty limitu dla zwolnienia z VAT (wyrok...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy