Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

26 maja 2020

NR 218 (Kwiecień 2020)

Koronawirus – możliwe późniejsze odbycie zebrań wspólnoty

33

Zgodnie z ustawą o własności lokali, raz do roku, nie później niż do 30 marca 2020 roku, zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej zobowiązany jest przeprowadzić roczne zebranie członków wspólnoty.
 

Celem takiego zebrania jest zamknięcie i podsumowania poprzedniego roku działalności oraz opracowania planów na rok kolejny. Roczne zebranie ogółu właścicieli lokalu jest jedynym obowiązkowym, do którego zwołania zarząd lub zarządca są zobowiązani. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3) ustawy o własności lokali, zebranie takie należy zwołać nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Ponieważ takie zebrania najczęściej odbywają się pod koniec wskazanego okresu, termin ich odbycia przypadać będzie często na okres ogłoszonego od 14 marca br. stanu zagrożenia epidemicznego, a od 21 marca br. – stanu epidemii, w związku z występowaniem na terenie Polski ognisk zarażeń wirusem SARS-CoV-2, zwanego w odbiorze powszechnym „koronawirusem”.

uwaga!

Mając na uwadze obecną sytuację oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego o unikaniu skupisk ludzi – 13 marca 2020 roku Ministerstwo Rozwoju wydało rekomendację1 wskazującą, że zebrania mogą odbyć się w późniejszym terminie. 

 

Mając na uwadze obecną sytuację oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego o unikaniu skupisk ludzi – 13 marca 2020 roku Ministerstwo Rozwoju...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy