Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

4 lipca 2019

NR 127 (Lipiec 2019)

Koszenie trawników

287

Mieszkańcy pewnej wspólnoty zobowiązali się, że sami będą kosić trawę wokół posesji. Niestety, nie potrafią porozumieć się między sobą w tej sprawie i w efekcie teren jest zaniedbany. Czy zarząd może zatrudnić kogoś z zewnątrz na umowę zlecenie bądź podpisać umowę z firmą? Czy konieczna jest uchwała bądź zgoda właścicieli? 
 

Obowiązki właścicieli


Zacznijmy od kwestii podstawowej, czyli od tego, że żaden z właścicieli nie ma obowiązku kosić trawnika na nieruchomości wspólnej. Nie można go obciążyć takimi obowiązkami. Sprzeczna z prawem, a przede wszystkim nieskuteczna będzie uchwała, która zobowiązuje poszczególnych właścicieli do sprzątania nieruchomości wspólnej. Owszem, właściciele mogą sami sprzątać teren nieruchomości wspólnej, kosić trawniki, sprzątać klatki schodowe czy nawet dokonywać napraw i remontów we własnym zakresie (np. malowania klatki schodowej, napraw w budynku itd.). Jednak takie działanie jest możliwe wyłącznie przy porozumieniu i akceptacji samych właścicieli na zasadzie dobrowolności, czegoś w rodzaju „czynu społecznego”. Jeżeli jednak właściciele nie są w stanie porozumieć się w tym zakresie, zarządowi nie pozostaje nic innego, jak zorganizować te prace w ramach kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Zatem koszty związane z koszeniem trawników, tak jak i inne koszty (np. sprzątania klatek schodowych, podwórza i chodników) są bezspornie częścią kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca, które ustalają w formie uchwały na zebraniu rocznym. Zgodnie z przepisami jedynym miernikiem partycypacji właściciela lokalu w kosztach zarządu nieruchomością wspólną jest jego udział w nieruchomości wspólnej. Im większy lokal, tym większy udział i tym większe koszty.

Uchwała o zmianie zaliczek


Oczywiście warto zwołać zebranie w celu przedyskutowania problemu, a jeśli właściciele nie mogą porozumieć się co do samodzielnego dbania o trawnik, trzeba podjąć uchwałę o zmianie zaliczek na koszty zarządu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy