Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

3 września 2019

NR 128 (Wrzesień 2019)

Kto powinien płacić za uszkodzenia na klatce schodowej?

316

Właściciel lokalu mieszkalnego w dużej wspólnocie wynajmuje mieszkania i często zmienia najemców. Podczas przeprowadzki najemca uszkodził (poobijał) świeżo wyremontowaną klatkę (są na to dowody). Do kogo wspólnota powinna wystąpić z roszczeniem o naprawienie szkody i przywrócenie klatki do stanu pierwotnego? Uzupełnienie ubytków i pomalowanie wykonawca wycenił na ok. 2 tys. złotych.

Szkoda wyrządzona przez najemcę

Zgodnie z Kodeksem cywilnym to osoba, która wyrządziła szkodę, obowiązana jest do jej naprawienia. Brak przepisów, które obciążałyby właściciela za szkody wyrządzone przez jego najemcę. Nawet za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia art. 433 Kodeksu cywilnego czyni odpowiedzialnym tego, kto pomieszczenie zajmuje, a nie właściciela. Wspólnota mieszkaniowa nie może obciążać właściciela odpowiedzialnością za zachowanie najemców jego lokalu.

POLECAMY

Uwaga

Wspólnota mieszkaniowa nie może obciążać właściciela odpowiedzialnością za zachowanie najemców jego lokalu.


Orzecznictwo sądowe

Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3.04.2009 r., sygn. akt: II CSK 601/08. W sprawie, która trafiła na wokandę sądu, wspólnota mieszkaniowa przyjęła w uchwale restrykcyjny regulamin, obciążający właścicieli lokali odpowiedzialnością za domowników i inne osoby korzystające z lokali za ich zgodą i wiedzą. Z taką uchwałą nie zgodziła się gmina będąca właścicielem części lokali i zaskarżyła uchwałę do sądu, głównie z uwagi na próbę przerzucenia na nią odpowiedzialności za osoby zamieszkujące lokale komunalne. W przypadku gdy osoba trzecia wyrządziła szkodę – niezależnie od tego,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy