Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

3 września 2019

NR 128 (Wrzesień 2019)

Kto powinien płacić za uszkodzenia na klatce schodowej?

178

Właściciel lokalu mieszkalnego w dużej wspólnocie wynajmuje mieszkania i często zmienia najemców. Podczas przeprowadzki najemca uszkodził (poobijał) świeżo wyremontowaną klatkę (są na to dowody). Do kogo wspólnota powinna wystąpić z roszczeniem o naprawienie szkody i przywrócenie klatki do stanu pierwotnego? Uzupełnienie ubytków i pomalowanie wykonawca wycenił na ok. 2 tys. złotych.

Szkoda wyrządzona przez najemcę

Zgodnie z Kodeksem cywilnym to osoba, która wyrządziła szkodę, obowiązana jest do jej naprawienia. Brak przepisów, które obciążałyby właściciela za szkody wyrządzone przez jego najemcę. Nawet za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia art. 433 Kodeksu cywilnego czyni odpowiedzialnym tego, kto pomieszczenie zajmuje, a nie właściciela. Wspólnota mieszkaniowa nie może obciążać właściciela odpowiedzialnością za zachowanie najemców jego lokalu.

Uwaga

Wspólnota mieszkaniowa nie może obciążać właściciela odpowiedzialnością za zachowanie najemców jego lokalu.


Orzecznictwo sądowe

Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3.04.2009 r., sygn. akt: II CSK 601/08. W sprawie, która trafiła na wokandę sądu, wspólnota mieszkaniowa przyjęła w uchwale restrykcyjny regulamin, obciążający właścicieli lokali odpowiedzialnością za domowników i inne osoby korzystające z lokali za ich zgodą i wiedzą. Z taką uchwałą nie zgodziła się gmina będąca właścicielem części lokali i...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy