Najczęstsze błędy popełniane przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego – część II

Eksploatacja

W numerze majowym poruszyliśmy temat najczęstszych błędów popełnianych przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego w zakresie uchybień związanych z uzupełnianiem wpisów w KOB oraz związanych z prowadzeniem dokumentacji eksploatacyjnej. W bieżącym wydaniu przedstawiamy błędy popełniane przy organizacji i dokumentowaniu okresowych kontroli technicznych obiektu.

III Błędy związane z organizacją i udokumentowaniem okresowych kontroli technicznych obiektu

Większość osób odpowiedzialnych za obiekty budowlane w szczególny sposób dba o ich stan techniczny, czyli bezpieczeństwo użytkowników. Jak na ironię, najczęstszymi uchybieniami związanymi z gromadzeniem dokumentacji eksploatacyjnej obiektów budowlanych są te, które dotyczą organizacji i dokumentowania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu, instalacji oraz wyposażenia. Właściciele lub zarządcy wszystkich kategorii oraz rodzajów obiektów budowlanych popełniają z reguły podobne błędy, które zostały pokrótce scharakteryzowane poniżej.

REKLAMA

Brak okresowych kontroli stanu technicznego

Inspektorzy Nadzoru Budowlanego w praktyce niestety bardzo często spotykają się z przypadkami, w których właściciel lub zarządca tłumaczy brak aktualnych protokołów okresowych kontroli technicznych brakiem środków finansowych na ich przeprowadzenie czy brakiem wiedzy na temat obowiązujących przepisów. Przedstawiciele organu przeprowadzającego czynności kontrolne nie mogą przyjąć takiego usprawiedliwienia i osoba odpowiedzialna za to niedopatrzenie powinna liczyć się z konsekwencjami finansowymi.

Przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego przez osobę, która nie posiada odpowiednich uprawnień

Jak już wcześniej wspominano, kontrole stanu technicznego obligatoryjnie muszą być przeprowadzone przez specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Często właściciel czy zarządca zlecający wykonanie kontroli nie zwraca uwagi na szczegółowy zakres kwalifikacji zawodowych osób, które podejmują się wykonania przeglądu obiektu lub instalacji.

Uwaga!

Najczęstszymi uchybieniami związanymi z gromadzeniem dokumentacji eksploatacyjnej obiektów budowlanych są te, które dotyczą organizacji i dokumentowania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu, instalacji oraz wyposażenia.

 

Niedociągnięcie polegające na braku weryfikacji zakresu uprawnień osób podejmujących się wykonania kontroli stanu technicznego obiektu i jego elementów nierzadko prowadzi do sytuacji, w której p...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy