Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

3 września 2019

NR 128 (Wrzesień 2019)

Naprawa i serwis klimatyzatorów na dachu

139

Zakupiono mieszkanie w całości wyposażone w klimatyzację, która została wykonana przez dewelopera. Klimatyzacja składała się na cenę mieszkania. Agregat został zamontowany na dachu budynku, a klimatyzator w mieszkaniu. Kto w tej sytuacji ponosi ciężar opłat za konserwację instalacji klimatyzacyjnej – właściciel mieszkania czy wspólnota mieszkaniowa?

We wspólnocie mieszkaniowej są dwa rodzaje nieruchomości. Nieruchomość wspólna – zarządzana przez wspólnotę mieszkaniową, której koszty utrzymania ponosi wspólnota mieszkaniowa, ale i decyzje co do niej podejmuje tylko wspólnota mieszkaniowa. Zgodnie z definicją ustawową nieruchomość wspólną stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Koszty utrzymania lokali wyodrębnionych

Wyodrębnione lokale z kolei są zarządzane przez ich właścicieli – to oni ponoszą koszty utrzymania i samodzielnie podejmują dotyczące ich decyzje. Jak stanowi definicja ustawowa, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Stosuje się to odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Klimatyzacja w lokalu

W związku z powyższym indywidualna instalacja klimatyzacji danego lokalu jest elementem tego lokalu, tak samo jak na przykład indywidualna instalacja ogrzewania danego lokalu z własnym piecem dwufunkcyjnym czy indywidualna instalacja telewizji satelitar...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy