Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

10 kwietnia 2019

NR 124 (Kwiecień 2019)

Obniżony czynsz w zamian za usługę sprzątania

412

Jeden z właścicieli  zaproponował dbanie o porządek na terenie części wspólnych za zniżkę w czynszu. Wspólnota podjęła w tej sprawie uchwałę. Ustalono, że miesięczne będzie mógł pomniejszyć czynsz o 600 zł. Czy jest to zgodnie z przepisami i jak taką formę udokumentować na przykład w urzędzie skarbowym?

Na początek trzeba odpowiednio zakwalifikować tę sytuację pod względem prawnym.

POLECAMY

     Właściciel wykonuje na rzecz wspólnoty mieszkaniowej zlecenie za wynagrodzeniem 600 zł, a strony umówiły się co do sposobu płatności przez potrącenie wierzytelności. Jednak po pierwsze, jest to umowa zlecenia ze wszystkimi tego konsekwencjami, a po drugie, nie można twierdzić, że właściciel ma mniejsze koszty względem wspólnoty. W dokumentacji księgowej wspólnoty należy ująć pełną kwotę opłat, ponieważ to, że właściciel co miesiąc będzie wpłacać mniej na konto wspólnoty, to tylko sposób dokonywania wzajemnych rozliczeń.

     W związku ze zleceniem wykonywania określonych czynności we wspólnocie mieszkaniowej, na przykład sprzątania, trzeba rozróżnić dwie sytuacje: kiedy wspólnota mieszkaniowa zatrudnia osobę fizyczną (np. na podstawie umowy zlecenia) od sytuacji, gdy wspólnota mieszkaniowa zawiera z innym podmiotem gospodarczym umowę (np. umowę zlecenia). Jeżeli wspólnota mieszkaniowa podpisuje umowę zlecenia z przedsiębiorcą (firmą sprzątającą), to nie interesują jej kwestie ZUS, zapewnienie minimalnych stawek godzinowych za pracę, kwestie zachowania wymogów BHP itd. Dla wspólnoty mieszkaniowej ważne jest tylko, czy przedsiębiorca wykonuje obowiązki zgodnie z umową zawartą ze wspólnotą mieszkaniową, a rozliczenie między przedsiębiorcą a wspólnotą mieszkaniową następuje na podstawie faktury wystawionej przez podmiot gospodarczy zgodnie z umową. Powyższe problemy, czyli składki ZUS, stawki godzinowe i inne sprawy związane z zatrudnieniem (np. BHP) dotyczą wspólnoty mieszkaniowej wówczas, gdy zatrudnia osoby, czyli zamiast podpisać umowę z firmą sprzątającą, zawiera umowę z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wspólnota mieszkaniowa nie powinna tak działać, bo jest to, łagodnie mówiąc, zachowanie nieodpowiedzialne. Wspólnota mieszkaniowa zatrudniająca osoby fizyczne (np. sprzątaczkę) na podstawie umowy o pracę czy u...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy