Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

1 grudnia 2022

NR 244 (Listopad 2022)

Ograniczone prawo rzeczowe i stosunek zobowiązaniowy do nieruchomości dają prawo do bycia stroną w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy wszczętym przez sąsiada

0 281

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 stycznia 2022 r. sygn. akt: II OSK 1414/19 potwierdził możliwość występowania w charakterze strony w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy przez osoby władające ograniczonymi prawami rzeczowymi do nieruchomości sąsiednich (służebność, użytkowanie) oraz uprawnione ze stosunku zobowiązaniowego (dzierżawa).

Dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych za strony postępowań o ustalenie warunków zabudowy uznawało wnioskodawcę, właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości sąsiednich.

REKLAMA

W przedmiotowym wyroku NSA rozszerzył krąg stron w tych postępowaniach, wskazując, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jedynie w art. 63 ust. 5 ogranicza krąg podmiotów mogących brać udział w postępowaniu, nie można więc takich ograniczeń wprowadzać w innych przypadkach bez należytego wyjaśnienia i uzasadnienia. Status strony może być więc przyznany podmiotom legitymującym się innymi tytułami do nieruchomości, w tym podmiotom znajdującym się w obszarze analizowanym. Z okoliczności faktycznych rozpoznawanej sprawy wynikało, że skarżący był w części samoistnym posiadaczem działki, a posiadanie to wynikało z treści protokołu uwłaszczenia. Ze względu na wielość podmiotów – dla działek drogowych...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy