Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

23 listopada 2018

NR 119 (Październik 2018)

Opodatkowanie odsetek

253

W jednej ze wspólnot zapłaciliś-my do US podatek CIT-8 (22,00 zł) z odsetek od środków zgromadzonych na koncie. Zakwestionował to jeden z członków zarządu, twierdząc, że odsetki powinny być pomniejszone o prowizję bankową, która w tym przypadku przewyższa uzyskane odsetki. Powołuje się on na interpretację US. Co z tym zrobić? 

Wspólnoty mieszkaniowe, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, podlegają więc regułom podatkowym wynikającym z tej ustawy. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zwolnienie z podatku

Zatem z powyższej regulacji można wywieść, że aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego, muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

  1. dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  2. dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Trzeba podkreślić, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Część wspólnot  mieszkaniowych i spółdzielni uważa, że jeśli lokują w banku wpłaty lokatorskie i inne dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, to odsetki naliczone od tych środków pieniężnych, jako pochodzące ze źródła zwolnionego z podatku, również podlegają zwolnieniu. Uzasadniają to tym, że otrzymane odsetki świadczą o efektywności gospodarowania tymi środkami, a poza tym są przeznaczone na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i można było spotkać się z interpretacjami podatkowymi potwierdzającymi to stanowisko.

Jednak z biegiem czasu zaczęła przeważać obecnie dominująca interpretacja, że ulokowanie kapitału na oprocentowanych kontach wiąże się z opodatkowaniem uzyskanych odsetek. Sądy nie są jednak jednomyślne. Na przykład WSA we Wrocławiu (sygn. akt: I SA/Wr 1154/09) wyraził pogląd, że pojęcie „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” jest na tyle szerokie, że mieści w sobie czynność zdeponowania środków finansowych na lokacie terminowej. Natomiast uzyskane odsetki z tak ulokowanych środków to nic innego jak dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W ocenie tego sądu dochody te, o ile zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, nie wykraczają poza zakres zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn.zm.). 

O ile na poziomie niektórych wojewódzkich sądów administracyjnych akceptowane jest stanowisko, że odsetki od środków pieniężnych pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są zwolnione z podatku, to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 maja 2011 r. (sygn. akt II: FSK 80/10) uznał, że odsetki podlegają opodatkowaniu. Podatek zatem musi być płacony tak w ramach comiesięcznych zaliczek, jak i rocznego zeznania CIT-8. W interpretacjach fiskusa można też spotkać się z rozdzielaniem odsetek od lokat i odsetek od środków na rachunku bieżącym. Dla fiskusa często zwolnione z podatku są odsetki od środków pieniężnych zgromadzone na bieżącym rachunku bankowym, pod warunkiem, że będą dotyczyły zasobu mieszkaniowego i wydatkowane...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy