Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

10 kwietnia 2019

NR 124 (Kwiecień 2019)

Podatek CIT a podpis elektroniczny

313

Czy wspólnota mieszkaniowa, składając CIT-8 za 2018 rok, musi mieć podpis elektroniczny? Wprowadzono obowiązek składania deklaracji elektronicznie, więc kto ma go podpisać?

Ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy stosuje się do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, a więc również do wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą zeznanie podatkowe składa się do końca marca (jak określa to ustawa, do końca trzeciego miesiąca roku następnego) i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (art. 27 ust. 1c ustawy CIT) musi to nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

POLECAMY

Zeznanie w wersji elektronicznej

Zgodnie z art. 3b § 2 Ordynacji podatkowej, zeznanie w wersji elektronicznej może mieć jeden podpis elektroniczny. Dopuszczalne formy podpisu elektronicznego określa natomiast Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zgodnie z konstrukcją tego rozporządzenia przyjęto, że wszystkie deklaracje mogą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie w dość rozbudowanym wyliczeniu wskazuje się deklaracje, które mogą być podpisywane „niższą formą” podpisu elektronicznego. W wyliczeniu tym nie ma jednak deklaracji CIT‑8. Z powyższego wynika, że deklaracja CIT-8 niezależnie od tego, przez jaki podmiot jest składana, musi być składana w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Deklaracja CIT-8

Na pytanie dotyczące tego, kto jest zobowiązany do podpisania CIT-8 w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Jak wynika z powyższego, złożenie deklaracji CIT‑8 wymaga posłużenia s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy