Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

8 czerwca 2022

NR 239 (Maj 2022)

Podatek dochodowy od osób prawnych a przychody z dzierżawy części wspólnych

0 940

Dochody osiągnięte z tytułu dzierżawy części powierzchni dachu wspólnoty mieszkaniowej pod montaż urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych do celów telefonii komórkowej nie są objęte zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., gdyż nie można uznać, że zostały osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychód ten nie może być uznany za przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zawarta umowa dzierżawy nie służy mieszkańcom wspólnoty i nie jest niezbędna do prawidłowego korzystania z zasobów mieszkaniowych przez mieszkańców*.

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 marca 2022 r. (sygnatura: 0111-KDIB2-1.4010.587.2021.1.AT).
 

REKLAMA

Temat podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku przychodów z dzierżawy części wspólnych był już wcześniej poruszany na łamach naszego czasopisma (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 lipca 2021 r., sygnatura: 0111-KDIB1-1.4010.144.2017.8.SG). Jednakże pragniemy zwrócić uwagę na to, w jak odmienny sposób organ podatkowy traktuje to samo zagadnienie – w jednym przypadku uznając, że wspólnota zostanie zwolniona z podatku, a w innym, że będzie musiała go zapłacić

Stan faktyczny

Wspólnota mieszkaniowa licząca 34 członków/lokali została powołana na podstawie art. 20 ustawy o własności. Zgodnie z prawem – głównym celem działania wspólnoty jest utrzymanie części wspólnej, tj. dachu, elewacji, klatek schodowych, pomieszczeń technicznych i otoczenia zewnętrznego. Wspólnota ta zawarła z umowę dzierżawy części wspólnej nieruchomości, tj. części powierzchni dachu budynku wspólnoty.

Dzierżawca – zgodnie z zawartą umową – na wydzierżawionej powierzchni zamontował urządzenia i instalacje telekomunikacyjne do celów telefonii komórkowej, wykorzystywane w ramach swojej działalności do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Pożytki uzyskane z dzierżawy powierzchni dachu są przeznaczane w całości na cele związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Wspólnota uważa, że w wymiarze technicznym i prawnym części wspólne budynku i znajdujące się w nim mieszkania pozostają ze sobą w ścisłym związku i należy uważać, że dochody uzyskiwane z gospodarowania częściami wspólnymi budynku są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania budynku. Przychody uzyskiwane z gospodarowania częściami wspólnymi budynku służą zapewnieniu właścicielom prawidłowego korzystania z mieszkań w tym budynku.

Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W celu zmniejszenia kosztów obciążających właścicieli lokali mieszkalnych, dochody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z utrzymaniem części wspólnej nieruchomości (art. 12 ustawy o własności lokali).
 

Uwaga!
Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunk...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy