Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

25 listopada 2018

NR 115 (Maj 2018)

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

232

Mam pytanie dotyczące RODO. Czy przy zarządzie powierzonym muszę mieć zawartą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych? W jaki sposób zawrzeć ją ze wspólnotą? A może wystarczy przestrzegać regulacji, bez zawierania umowy? Mamy wzór takiej umowy, ale czy powinniśmy przyjąć ją uchwałą?

Uwaga

Umowę powierzenia stosuje się w przypadku korzystania przez dany podmiot z usług zewnętrznych, z którymi związane jest przekazanie podmiotowi zewnętrznemu danych osobowych.

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Przepisy ogólnego rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO – oznaczają dla administratorów danych osobowych nową rzeczywistość w aspekcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, mocno uszczegóławiając elementy, które umowa powierzenia powinna zawierać. Art. 28 RODO określa podstawowy katalog obligatoryjnych zapisów umowy powierzenia. Nowe wymogi wymuszają dostosowanie treści stosowanych wzorów oraz aneksowanie zawartych umów tak, aby z dniem 25 maja 2018 r. były zgodne z obowiązującymi przepisami. Umowa powinna zawierać: przedmiot przetwarzania, czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych, kategorię osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora, a także obowiązki podmiotu przetwarzającego. Warto zwrócić uwagę, że umowę powierzenia stosuje się w przypadku korzystania przez dany podmiot z usług zewnętrznych, z którymi związane jest przekazanie podmiotowi zewnętrznemu danych osobowych. W takim przypadku następuje przekazanie podmiotowi zewnętrznemu danych osobowych, którymi dany podmiot dysponuje. Zleceniodawca jako administrator danych osobowych jest wówczas zobowiązany do zawarcia umowy powierzenia z firmą zewnętrzną jako „podmiotem przetwarzającym”. Na przykład zewnętrzna obsługa BHP, korzystanie z usług firmy księgowej, korzystanie z usług zewnętrznego archiwum, zewnętrzny dział prawny itp.

Charakter, w jakim we wspólnocie występuje zarządca

Duże wspólnoty albo powierzają zarząd, albo dokonują jego wyboru. Zarząd powierza się osobie fizycznej lub prawnej. Duże wspólnoty, które nie powierzyły zarządu, dokonują jego wyboru. Zarząd podejmuje samodzielnie tylko czynności zwykłego zarządu, robi więc wszystko, co wiąże się z załatwieniem bieżących spraw. Wybrany zarząd z reguły składa się z osób niebędących profesjonalistami, więc często zachodzi konieczność wynajęcia fachowca, nie ma to jednak nic wspólnego z powierzeniem zarządu. Osobie tej w zawartej umowie można zlecić prawie cały zakres kompetencji zarządu i wówczas będziemy mieć do czynienia z zarządcą w pełnym tego słowa znaczeniu, a zarząd będzie tylko sprawował nadzór nad poczynaniami zarządcy. Zarząd może też sam zarządzać nieruchomością, a zlecić danej osobie tylko wykonywanie pewnych czynności, co spowoduje, że będziemy mieć do czynienia np. z administratorem, a nie zarządcą. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Właściciele, powierzając zarząd, mogą określić również sposób zarządzania nieruchomością wspólną odmiennie niż przewiduje ustawa o własności lokali. Jeżeli tego nie zrobili, a jedynie powierzyli zarząd danej osobie, gospodaruje ona nieruchomością wspólną wedle przepisów ustawy o własności lokali. Zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy o własności lokali zmian...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy