Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

6 grudnia 2018

NR 202 (Grudzień 2018)

Przedmiot analizy sądu w postępowaniu o uchylenie uchwały wspólnoty

0 122

W treści orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 lipca 2018 roku (sygn. akt: V ACa 640/17) sąd, rozstrzygając analizowaną sprawę, pochylił się również nad elementami z zakresu teorii sądowej kontroli uchwał wspólnot mieszkaniowych, na które warto zwrócić uwagę.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła żądania powódki o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, względnie o ustalenie, że zaskarżone uchwały są tak zwanymi uchwałami nieistniejącymi. To znaczy, że dotknięte są tak daleko idącymi wadami, iż nie sposób przyjąć, że w ogóle doszło do wyrażenia oświadczenia woli, i że wbrew pozorom nie doszło do podjęcia uchwały. Dnia 5 kwietnia 2014 roku na zebraniu właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową, z którego protokół sporządzał notariusz, jednogłośnie podjęto uchwałę uchylającą wcześniejszą regulację z 8 lutego 2014 roku, dotyczącą określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Na tym samym zebraniu podjęto uchwałę w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną. W myśl tej nowej uchwały zarząd nieruchomością wspólną miał sprawować wybrany przez właścicieli zarząd wspólnoty mieszkaniowej, który tworzyć miały osoby fizyczne, wybrane spośród członków wspólnoty lub spoza ich grona na podstawie odrębnych uchwał. Co też zostało zrobione w uchwałach z 15 kwietnia.
Powódka domagała się uchylenia uchwał ze względu na niezgodność z prawem i uchybienie wymogom formalnym towarzyszącym ich podejmowaniu. Twierdziła, że nie została poinformowana o terminie zebrania, planowanym porządku obrad, a ponadto, że uchwały o wyborze członków zarządu nie uzyskały odpowiedniej większości głosów.

Orzeczenie sądu I instancji

W treści orzeczenia podkreślono, że właścicielowi lokalu w istocie przysługuje prawo do zaskarżenia uchwały do sądu z uwagi na jej sprzeczność z przepisami prawa, umową właścicieli lokali, jeżeli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością lub inne interesy skarżącego właściciela. Kierując sprawę do sądu, w stosunku do uchwał można podnosić zarówno zarzuty merytoryczne, jak i formalne, wskazujące na nieprawidłowości w odniesieniu do wad postępowania zmierzającego do przyjęcia uchwały. Warunkiem jest jednak, aby uchybienia natury formalnej miały lub mogły mieć wpływ na treść zaskarżonej uchwały. Na zaskarżenie uchwały do sądu właściciel ma sześć tygodni od jej podjęcia lub jeżeli została podjęta w trybie indywidualnego zbierania głosów od dnia, w którym został poinformowany o jej treści. O powyższych terminach należy pamiętać, ponieważ wspólnota nie ma obowiązku pouczać o prawie do zaskarżenia uchwały, a w razie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy