Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

17 marca 2019

NR 123 (Marzec 2019)

Przeglądy placów zabaw

182

Czy przeglądy placów zabaw są obowiązkowe i co jaki czas należy je wykonywać?

Place zabaw to na ogół zestaw wielu urządzeń, które wymagają konserwacji i napraw. Jeśli niezbędna jest wymiana elementów, należy używać oryginalnych części producenta lub przez niego zalecanych, zwłaszcza że może to wiązać się z odpowiedzialnością w razie wypadku na placu zabaw. Europejskie normy dotyczące placów zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177, a ich polskie odpowiedniki oznaczono jako PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Zachowanie bezpieczeństwa na placu zabaw zależy zarówno od odpowiedniego wyboru wyposażenia, jak i stałego nadzoru.

Kontrola rutynowa

Podstawą jest regularna kontrola przez oględziny (kontrola rutynowa). Sprawdza się wówczas ogólny stan urządzeń, w szczególności uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu. Kontrola tego rodzaju może być przeprowadzona przez administratora terenu lub wskazane przez niego osoby. Inspekcja ta powinna zostać następnie udokumentowana w książce placu zabaw. Terminy takich kontroli można uzależnić od częstotliwości, z jaką korzysta się z placu zabaw i pory roku. Jednak w sezonie letnim kontrole powinny być częste, a zimą można je ograniczyć.

Kontrola funkcjonalna

Kolejną kontrolą jest kontrola funkcjonalna, podczas której bardziej drobiazgowo sprawdza się urządzenia, w szczególności pod kątem zużycia. Może ją przeprowadzić administrator terenu albo wyznaczona przez niego osoba. Jej ustalenia również należy odnotować w książce placu zabaw. Kontrolę powinno się prowadzać średnio co 1–3 miesięcy.

Kontrola coroczna

Ostatnim rodzajem kontroli jest coroczna kontrola podstawowa – z udziałem specjalistów niezależnych...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy