Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

10 sierpnia 2018

NR 198 (Sierpień 2018)

Przetarg w spółdzielni

0 358

Spółdzielnie mieszkaniowe, zgodnie z ustawą, powinny zajmować się zarządzaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład spółdzielni lub majątku jej członków. To również ta instytucja, zgodnie z własnym regulaminem, decyduje o tym, jakie prace budowlane i komu zlecić. Jak więc powinien wyglądać odpowiedni tryb uruchomienia przetargów w spółdzielni, jeśli takie zapisy nie pojawiają się w regulaminie?

Nie ma przepisów, które obligowałby spółdzielnie do organizowania przetargów na prace budowlane lub też dostarczania usług, bo spółdzielni mieszkaniowej w takich sytuacjach nie dotyczy ustawa z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Ustawa o zamówieniach publicznych stosuje się tylko do zamówień udzielanych przez spółdzielnie w zakresie, w jakim dysponują środkami publicznymi. W innych przypadkach spółdzielnie mieszkaniowe muszą organizować przetargi na roboty budowlane, tylko jeżeli zobowiązują je do tego wewnętrzne akty prawne: statut, regulamin czy inne uchwały.

Uwaga!

W prawie spółdzielczym istnieje przypadek, kiedy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek przeprowadzić przetarg, a jest nim wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy brak jest osób uprawnionych do przejęcia lokalu lub osoby uprawnione z tego prawa nie skorzystały.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, podstawowym celem istnienia spółdzielni mieszkaniowych jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie spółdzielni lub mieniem jej członków. Oczywistym jest, że zarządzanie nieruchomościami spółdzielni i jej członków powinno się odbywać przy poszanowaniu zasady rzetelności i gospodarności. Zasady te odnoszą się też do przeprowadzania remontów. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, a odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera uregulowań, w jakim trybie powinno się odbywać przeprowadzanie robót budowlanych przez spółdzielnię mieszkaniową. W związku z tym to spółdzielnia decyduje, jak zlecanie robót budowlanych wygląda. Spółdzielnia te zasady może uregulować w statucie albo innej uchwale. Niejednokrotnie spółdzielnie uchwalają takie zasady zlecania robót budowlanych lub też dostarczania usług. Dzięki temu w spółdzielni obowiązują jasne zasady. Ogranicza to też zachowania korupcjogenne.

Uwaga!

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, podstawowym celem istnienia spółdzielni mieszkaniowych jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie spółdzielni lub mieniem jej członków.

Zasady zwyczajowe

Jeżeli w danej spółdzielni mieszkaniowej takich zasad w statucie lub regulaminie nie ma, z reguły występują zasady oparte na utartym zwyczaju. Nie wszystkie bowiem zasady pra...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy