Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zmiany w przepisach

11 czerwca 2019

NR 209 (Czerwiec 2019)

Przeznaczenie lokalu mieszkalnego na najem krótkoterminowy lub hostel

0 74

Coraz powszechniejsze staje się wykorzystywanie lokali mieszkalnych zakupionych w celach inwestycyjnych do tak zwanego najmu krótkoterminowego, tj. wynajęcia mieszkania na kilka dni turystom lub osobom przebywającym w miejscowości bez zamiaru osiedlania się. Wraz z rozwojem dedykowanych ku temu aplikacji proces ten staje się coraz łatwiejszy, a wraz z jego ułatwieniem zwiększa się podaż tego typu lokali. Jednakże od najmu krótkoterminowego lokalu mieszkalnego należy odróżnić działania, które przeobrażą lokal mieszkalny de facto w hostel, tj. krótkoterminowo wynajmowany jest nie tyle cały lokal mieszkalny, co jego poszczególne pokoje.

Z taką zmianą przeznaczenia wiązać mogą się pewne niedogodności dla właścicieli lokali sąsiednich. Problem ten jest coraz bardziej rozpowszechniony, a w ostatnim czasie stał się przedmiotem interpelacji poselskiej, w odpowiedzi, na którą Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło swoją interpretację przepisów w tym zakresie, na którą warto zwrócić uwagę.

Interpelacja poselska

W interpelacji posła Jerzego Borowczaka zwracano uwagę na zgłaszaną przez branżę nieruchomości potrzebę uregulowania problemu krótkoterminowego najmu lokali mieszkaniowych. Poseł wskazywał, że brak jednoznacznych przepisów regulujących przekształcanie w ten sposób lokali mieszkalnych narusza interesy mieszkańców budynków wielorodzinnych. Poseł wskazywał, że brak jest aktualnie narzędzi prawnych, które pozwoliłyby adekwatnie reagować na takie problemy, a inwestorzy mieszkań najmu krótkoterminowego mają całkowitą swobodę w tym zakresie. W szczególności wskazano na problemy w zarządzaniu nieruchomością wspólną, odprowadzaniu podatków oraz respektowaniu ciszy nocnej i porządku w obiektach. Co istotne – dla budynków wielorodzinnych obowiązują inne normy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i sanitarno-epidemiologicznego niż dla zamieszkania zbiorowego (a do takich obiektów zalicza się hostele, hotele, pensjonaty itp.).

W odpowiedzi ministerstwo wskazało, że kwestie krótkoterminowego wynajmowania mieszkań powiązana jest z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, która reguluje zasady świadczenia usług hotelarskich, tj. właśnie krótkotrwałego wynajmowania domów, mieszkań, pokoi itp. 

Zmiana sposobu użytkowania obiektu

Podkreślono, że krótkoterminowy wynajem mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub jego części może nosić cechy zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu Ustawu Prawo budowlane. Podjęcie tego typu działalności w obiekcie budowlanym, z uwagi na wspomniane odmienne normy, powodować może zmianę w zakresie warunków: bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotnych lub higieniczno-sanitarnych. Zmianie ulec może też wielkość lub układ obciążeń.

Przypomnieć tym samym należy, że zgodnie z przepisami dokonanie takiej zmiany sposobu użytkowania wymaga uprzedniego dokonania zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej (najczęściej starosta/prezydent miasta na prawach powiatu). Taki zmien...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy