Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

28 czerwca 2018

NR 195 (Maj 2018)

Sankcje za zakłócanie spokoju

602

Co można zrobić z uciążliwym właścicielem mieszkania, który w swoim mieszkaniu zachowuje się bardzo głośno, a mianowicie: głośno słychać stąpanie po podłodze, nieustanne i częste śpiewanie, granie na pianinie, w nocy są przesuwane meble itp. Ponadto obecnie, w okresie mrozów, jest on nieobecny, ma otwarte okna, co wpływa na wyziębienie mieszkania i całego budynku.

W kwestii ciszy nocnej podstawą do interwencji policji jest art. 51 Kodeksu wykroczeń, który mówi między innymi, że kto hałasem zakłóca spokój, spoczynek nocny podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jeżeli danego zakłócenia nie można tak zakwalifikować, co oznacza najczęściej brak skutecznych interwencji policji, wówczas pozostaje powództwo cywilne. Zgodnie bowiem z art. 144 Kodeksu cywilnego, właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Przepis ten dotyczy takich działań, których skutki przenikają na nieruchomość sąsiednią, na przykład przez wytwarzanie hałasów (tzw. immisje pośrednie). Warto zwrócić uwagę, że podstawą do skutecznego powództwa sądowego nie są każde zakłócenia, a tylko takie, które przekraczają przeciętną miarę. Ocenę tej przeciętnej miary dokonuje sąd na podstawie obiektywnych warunków panujących w środowisku osób zamieszkujących na danym terenie. W razie przekroczenia tej granicy (przeciętnej miary) właścicielowi nieruchomości sąsiedniej przysługuje roszczenie negatoryjne o zaniechanie naruszeń i przywr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy