Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

28 czerwca 2018

NR 194 (Kwiecień 2018)

Sposób naliczania zaliczek na koszty zarządu oraz fundusz remontowy

0 419

W naszej wspólnocie mamy wątpliwości, jak naliczać zaliczki na koszty zarządu oraz fundusz remontowy według udziałów. Do tej pory naliczamy według metrów kwadratowych. Wielu właścicieli posiada po kilka piwnic, do naliczeń one nie wchodzą. Prosiłabym o odpowiedź.

Koszty zarządu

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, także opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca, które ustalają w formie uchwały na zebraniu rocznym.

Pomieszczenie przynależne

Artykuł 2 ust. 4 ustawy o własności lokali stanowi, że do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane pomieszczeniami przynależnymi.

Uwaga!

Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca, które ustalają w formie uchwały na zebraniu rocznym.

 

Określenie, które pomieszczenia stanowią pomieszczenia przynależne do danego lokalu następuje w akcie notarialnym ustanowienia odrębnej własności lokalu. Jeżeli w akcie notarialnym jakieś pomieszczenie nie zostało określone jako przynależne to nie jest pomieszczeniem przynależnym tylko stanowi część nieruchomości wspólnej. Bez znaczenia będzie przy tym fakt, że właściciel lokalu dane pomieszczenie zajmuje, gdyż nie to jest podstawą określenia pomieszczenia jako przynależnego, ale nadanie mu takiej funkcji w akcie notarialnym podczas wyodrębnienia lokalu.

Koszty zarządu wedle udziałów – podstawowa zasada wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy o własności lokali,właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w stosunku do wysokości ich udziałów w nieruchomości wspólnej. Jak wynika z art. 12 ust 3 ustawy o własności lokali, uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tytułu kosztów zarządu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 20 czerwca 1997 roku (sygn. akt: II CKN 226/97) jako jedyny prz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy