Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

23 listopada 2018

NR 118 (Wrzesień 2018)

Sprzątanie chodnika

302

Na zebraniu rocznym ustalono, że mieszkańcy będą kosić trawę przy swoim budynku. Jedna pani od lat kosi pewną część trawnika, a o drugą część dbał inny pan. Obecnie nie chce on kosić za darmo. Skutek jest taki, że tylko połowa terenu jest zadbana. Chcę zwołać zebranie w trybie pilnym. Spośród dziesięciu mieszkańców tylko jedna osoba kosi trawę. Mieszkańcy nie chcą zatrudniać nikogo z zewnątrz, ponieważ to wiąże się z kosztami. Czy mogę obciążać w jakiś sposób tych, którzy nie robią nic, albo obniżyć na przykład o 50 złotych opłaty osobie, która będzie się angażować? Jaką przyjąć uchwałę, aby rozwiązać wskazany problem.

Jakie są inne możliwości?

Ważne

Właściciele mogą sami sprzątać teren nieruchomości wspólnej, kosić trawniki, sprzątać klatki schodowe czy nawet dokonywać napraw i remontów we własnym zakresie, na przykład malować klatkę schodową czy naprawiać coś w budynku, ale takie działanie jest możliwe tylko w warunkach porozumienia i akceptacji samych właścicieli na zasadach dobrowolności, czyli czegoś w rodzaju „czynu społecznego”.

POLECAMY

 

Zacznijmy od podstawowej kwestii – żaden właściciel nie ma obowiązku kosić trawnika na nieruchomości wspólnej. Nie można go obciążyć takimi obowiązkami. Na przykład sprzeczna z prawem, a przede wszystkim nieskuteczna, będzie uchwała, która zobowiązuje poszczególnych właścicieli do jakiejkolwiek formy dyżurów w zakresie sprzątania nieruchomości wspólnej. Owszem, właściciele mogą sami sprzątać teren nieruchomości wspólnej, kosić trawniki, sprzątać klatki schodowe czy nawet dokonywać napraw i remontów we własnym zakresie, na przykład malować klatkę schodową czy naprawiać coś w budynku, ale takie działanie jest możliwe tylko w warunkach porozumienia i akceptacji samych właścicieli na zasadach dobrowolności, czyli czegoś w rodzaju „czynu społecznego”. Jeżeli jednak właściciele nie są w stanie porozumieć się w tym zakresie, zarządowi nie pozostaje nic innego, jak zorganizować te prace w ramach kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się zwłaszcza wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Zatem koszty związane z koszeniem trawników, tak jak inne koszty, na przykład sprzątania klatek schodowych, podwórza i chodników, są bezspornie częścią kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, które ustalają w formie uchwały na zebraniu rocznym. Zgodnie z przepisami jedynym miernikiem partycypacji właściciela lokalu w kosztach zarządu nieruchomością wspólną jest jego udział w nieruchomości wspólnej. Im większy lokal, tym większy udział i tym większe koszty. Ustawa o własności lokali nie daje właścicielom możliwości innego rozliczenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. 

Wysokości zaliczek

Zasady ustalania wysokości zaliczek mogą się zmienić, o ile zmieniają się w stosunku do określonej kategorii właścicieli lokali, ale we wspólnocie mieszkaniowej mogą być tylko dwie kategorie właścicieli: właściciele lokali mieszkalnych i właściciele lokali użytkowych. Uchwała właścicieli może zatem ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu tylko dla właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Potwierdził to jako jedyny wyjątek od zasady Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 czerwca 1997 r. (sygn. akt: II CKN 226/97).

Porozumienie właścicieli

Zwołanie zebrania ma więc sens w celu przedyskutowania problemu, a gdyby właściciele nie porozumieli się co do samodzielnego dbania o trawnik – do podjęcia uchwały o zmianie zaliczek na koszty zarządu i podniesienia je o koszty utrzymania trawnika. Zarząd przed zebraniem powinien zebrać informacje od firm sprzątających dotyczące wysokości kosztów. Oczywiście jeden z właścicieli także może złożyć swoją ofertę na koszenie trawnika. Ostateczną decyzję podejmują właściciele lokali w formie uchwały. Jeżeli wybiorą ofertę jednego z właścicieli, to warto zwrócić uwagę, że sprzeczna z prawem będzie próba wypłaty tego wynagrodzenia przez obniżenie zaliczki na koszty zarządu. 

Ponoszenie kosztów zarządu

Każdy z właścicieli lokali ma obowiązek ponosić koszty zarządu w wysokości udziału związanego z jego lokalem w nieruchomości wspólnej i nie ma możliwości zmiany tych proporcji. Rozliczenie w ten sposób może dotyczyć tylko dłużnika wspólnoty mieszkaniowej, gdy wspólnota podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę, aby właściciel lokalu swoje zadłużenie odpracował w określony sposób, a na podstawie takiej uchwały zarząd zawiera ugodę z dłużnikiem. Zarząd po prostu podpisuje z właścic...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy