Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

12 grudnia 2019

NR 214 (Grudzień 2019)

Uchwała powinna precyzować przynajmniej podstawowe kryteria konkursu ofert co do wyboru inwestora

113

Zaskarżona uchwała umożliwia zarządowi – w imieniu wspólnoty mieszkaniowej – wyłonienie inwestora w sposób uniemożliwiający merytoryczną kontrolę takiego wyboru, ze względu na cel zamierzonej przebudowy i rozbudowy. Brak w uchwale jakichkolwiek kryteriów wyboru, poza ogólną formułą konkursu ofert, co jest niedostateczne i pozostawia całkowitą swobodę zarządowi w zakresie określenia zasad tego konkursu i kryteriów wyboru. Poza tym, odwołanie się tylko do wyceny nowo powstałych lokali z operatu szacunkowego jako ceny minimalnej z pozostawieniem dalszych podstaw wyceny swobodzie decyzji zarządu, może wprost godzić w interesy właścicieli, w tym powoda. Brak bowiem związania zarządu wspólnoty takimi kryteriami wyboru i sprzedaży, które zapewnią właścicielom – jako ostatecznym beneficjentom zamierzonej inwestycji, maksymalną efektywność, nie naruszając jednocześnie ich praw, a wskazać należy, że finałem podjętych zamierzeń będzie m.in. zmniejszenie udziałów przynależnych dotychczasowym właścicielom. Odwołanie się do „uznania zarządu” może spowodować przyjęcie niekorzystnych zapisów w umowie na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

Trafnie podniósł sąd okręgowy, że uchwała powinna precyzować przynajmniej podstawowe kryter...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy