Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

17 marca 2019

NR 123 (Marzec 2019)

Udostępnianie danych osobowych lokatorów i właścicieli

307

Jestem zarządcą wspólnoty i otrzymałam pismo z zakładu ubezpieczeń z prośbą o podanie danych osobowych jednego z właścicieli [który może być domniemanym sprawcą szkody – red].
Jak postąpić, aby nie naruszyć przepisów RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dotyczy oczywiście zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, przewidując konieczność dostosowania zakresu przetwarzanych danych i weryfikacji stosowanych procedur czy konieczność weryfikacji umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. Mieszczą się tu takie dane, jak imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL i NIP.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych osobowych, czyli wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia mieszkaniowa, a w ich umieniu zarząd, który jest ich organem, może zbierać i przetwarzać dane osobowe tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie usprawiedliwionych celach. Administrator danych osobowych jest również zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. RODO wprowadza również ważną dla zarządzających zasadę zwaną minimalizacją danych, która w zakresie przetwarzania danych osobowych oznacza, że muszą one być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Naruszeniem przepisów będzie zatem zbieranie takich danych, których posiadanie nie jest uzasadnione wykonywanymi obowiązkami. W sytuacji, gdy wspólnota mieszkaniowa zleca zarządzanie nieruchomością podmiotowi zewnętrznemu, umowa o zarządzanie nieruchomością musi zawierać postanowienia o przetwarzaniu danych osobowych. Tak samo gdy zawiera każdą inną umowę, z którą wiąże się konieczność udostępnienia danych osobowych. Zwróćmy uwagę, że zarówno przed zmianą przepisów, jak i obecnie udostępnienie danych osobowych może nastąpić tylko w prawnie uzasadnionych przypadkach, z reguły na wezwanie organów państwowych w toczących się postępowaniach. Jeżeli na przykład policja czy prokuratura będą prowadzić śledztwo, w którym wezwą zarządcę do podania danych, to należy je udostępnić. Takie prawo mają też właściciele poszczególnych lokali. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali, właścicielom lokali służy bowiem prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej, obejmujące bezsprzecznie prawo wglądu we wszelkie dokumenty wspólnoty mieszkaniowej, gdyż w innym wypadku sprawowanie pełnej kontroli byłoby niemożli...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy