Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

27 kwietnia 2021

NR 227 (Kwiecień 2021)

Upoważnienie zarządu do podejmowania czynności procesowych i udzielenia pełnomocnictwa

12

Brak jest podstaw, aby odmówić zasadności domagania się przez powoda od strony pozwanej (wspólnoty mieszkaniowej) wynagrodzenia za wykonaną pracę, której efektem było przy tym uzyskanie rozstrzygnięcia organu administracji o treści zgodnej z interesem pozwanej. Powód działał na podstawie ustnej umowy o świadczenie usług prawnych, co do której pozwana nie tylko nie zgłosiła zastrzeżeń, ale również zapewniała, że zostanie ona podpisana. Umowa była przez pozwaną respektowana i faktycznie realizowana, o czym świadczy okoliczność zapłaty przez pozwaną za pierwszą wystawioną przez powoda fakturę. 

POLECAMY

Powód działał na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez zarządcę pozwanej wspólnoty. Odnośnie prawidłowości umocowania powoda do podejmowania czynności w imieniu wspólnoty zastrzeżeń nie zgłosił organ administracji, który badał kwestię jego legitymacji do działania w postępowaniu administracyjnym. Pozwana, która jak wywodzi w toku zainicjowanego przez powoda postępowania o zapłatę, nie będąc zainteresowana dalszym aktywnym uczestnictwem...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy